V létě kvůli rekreantům narůstá množství spotřebované vody.

Obec má vymyšlené řešení. „Posílíme vrt,“ vysvětlil starosta Ladislav Novotný. Obecní vodovod je napojený do všech částí, tedy do Jetětic, Jetětických Samot i do Červené nad Vltavou.

V Jetěticích by rádi vybudovali také čistírnu odpadních vod.

„Zatím nevíme, jestli budeme žádat o dotaci z operačního programu, ministerstva nebo krajského úřadu. Je o tom předčasné mluvit, zastupitelé ještě nezvolili nového starostu,“ doplnil Ladislav Novotný.

Na čističku by podle jeho slov bylo napojených 220 obyvatel.