Do konce listopadu společnost ČSAD Autobusy České Budějovice namontuje na autobusovém nádraží v Milevsku přístřešky. Od lednového pádu střechy se tak lidé poprvé schovají.

„Přístřešky budou celkem tři a osadíme je do konce listopadu. Všechny předpoklady může ovlivnit nepřízeň počasí, ale ne již zásadně. V každém případě se držíme tohoto termínu,“ řekl Zdeněk Hovorka, technik majetku a dopravy společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.

Na stavbě přístřešků se podílejí také Služby města Milevska, které do konce října zhotoví betonové základové kotvící patky, a také odbor dopravy Městského úřadu Milevsko. „Spolupráci se všemi partnery hodnotím jako výbornou a díky tomu se také podaří v relativně krátké době po přijetí příslušného rozhodnutí celou akci uzavřít,“ uvedl Zdeněk Hovorka.

Instalací tří přístřešků podle něj úpravy nádraží nekončí. „Naše společnost má zájem pokračovat v započaté práci a změnit autobusové nádraží v Milevsku tak, aby odpovídalo potřebám cestujících a také naší společnosti,“ vysvětlil Zdeněk Hovorka.

Stavbu tří přístřešků zaplatí společnost ČSAD Autobusy České Budějovice. „Město Milevsko hradí přeneseně přes dodavatele dodávku kotvících patek. Je to i logické, protože město je majitelem pozemku autobusového nádraží a přístřešky jsou demontovatelné,“ dodal Zdeněk Hovorka ze společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice.