Do projektu veřejně prospěšných prací se v letošním roce prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko zapojilo dvaapadesát měst a obcí. Nabídly tak časově omezené pracovní příležitosti téměř 200 nezaměstnaným. Ti se podíleli především na úklidu obcí a údržbě zeleně.

„Původně úřad práce uzavíral smlouvu s jednotlivými obcemi, na Písecku jsme se dohodli, že úlohu určité servisní organizace bude plnit Svazek obcí regionu Písecku,“ uvedl jeho předseda, starosta Písku Miroslav Sládek.

Model Píseckých ocenili starostové měst Prácheňska na pravidelné poradě, která se v pondělí uskutečnila v Písku. Svazek zajistil kancelář, která se za obce stará o veškerý servis včetně zpracování mezd, odvodů pojištění i případných exekucí.

K významným přínosům veřejně prospěšných prací patří to, že nezaměstnaní mohou pracovat v obci, kde žijí. Touto formou se podařilo zaměstat i řadu osob jinak obtížně umístitelných na volném trhu práce, přispět k integraci sociálně vyloučených lidí a v neposlední řadě snížit vyplácení podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek.

Starosty měst Prácheňska však znepokojuje nejistá budoucnost projektu veřejně prospěšných prací, který by v rámci škrtů v sociální oblasti mohl být ohrožen.

„Pokud bude zachován, přimlouváme se za to, aby se smlouvy uzavíraly ne od března do října, ale i přes zimní období. Bylo by tak možné nezaměstnané využít i při úklidu sněhu,“ dodal Miroslav Sládek.