Městská knihovna rozsahem a kvalitou svých služeb patří k nejvyhledávanějším kulturním organizacím v regionu. Potýká se ale s nedostatkem prostoru a její zřizovatel, město Písek, se zatím nedobral k řešení.

Ve srovnání s městy obdobné velikosti je v Písku podprůměrná plocha knihovny určená veřejnosti. Projevuje se to hlavně v odděleních beletrie a naučné literatury.

„Jen velmi omezeně můžeme předkládat čtenářům nabídku knih ve formě a prostředí, jakou uživatelé vyžadují a jaká je obvyklá jinde. Druhým problémem je absolutně nevhodná vnitřní dispozice knihovny. Navíc není bezbariérová, což nedovoluje poskytovat plnohodnotné služby handicapovaným občanům, jak nám ukládá příslušný zákon,“ shrnul problémy knihovny její ředitel Roman Dub.

Radní minulý týden dostali na stůl dvě varianty řešení: Využít redukovaný a již zpracovaný projekt komunitního centra, které by mělo vzniknout v bývalé Komenského ZŠ. Cena by překročila 100 milionů korun.

Ještě o nějaký milion korun víc by stálo přestěhování do dosud nezrekonstruovaných prostor Sladovny. Radní usnesení odložili, chtějí podrobnější podklady a finanční zhodnocení.

Místostarosta Vojtěch Bubník by pokládal za nezodpovědné financovat kteroukoliv variantu pouze z městských peněz. „Měla by být realizována varianta podpořená z mimorozpočtových příjmů města,“ dodal Bubník.

O místě, kde bude v budoucnu sídlit městská knihovna, už zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo.

Místostarosta Tomáš Dušek odpovědný za kulturu se kloní k variantě Sladovny. „Rozhodujícím hlediskem pro definitivní rozhodnutí budou samozřejmě náklady na stavební úpravy. Podle zpřesněných požadavků na metr čtvereční knihovny jsem přesvědčen, že projekt Alšova náměstí je předimenzovaný. V případě rovnocených nákladů se jednoznačně kloním k variantě Sladovna, protože by tento objekt byl dodělán jako celek,“ vysvětlil své stanovisko Tomáš Dušek.


Místostarosta Vojtěch Bubník zodpovědný za městské finance by jako písecký patriot preferoval pro knihovnu krásnou budovu v centru města – tedy bývalou Komenského školu.


„Rekonstrukce je projekčně připravena a byla podána žádost o podporu z fondů Unie. A to jak z regionálního operačního programu, tak i hledáme možnosti programů ministerstva kultury. U varianty využití dosud volných prostor Sladovny je nejprve nutno prověřit, zda budova vyhoví technicky, laicky řečeno, zda jsou dostatečně nosné stropy pro knihovnické účely, případně jaké zásahy by bylo potřeba provést,“ uvedl Vojtěch Bubník.

Podle ředitele Městské knihovny v Písku Romana Duba jsou obě varianty přijatelné.

„S rozhodnutím považuji za nezbytné počkat až do té doby, než bude zpracována studie na umístění knihovny do zbývajících prostor Sladovny a také až bude ověřena cena za realizaci přemístění knihovny do budovy bývalé školy na Alšově náměstí v rozsahu navržené redukce, na které jsem se podílel,“ dodal ředitel knihovny .