Je to součást Dnů evropského dědictví, které se konají již devatenáctý rok pod záštitou Rady Evropy.

Návštěvníky kulturních a historických památek v Pískuv sobotu 11. září uvítají členové Divadelního spolku Prácheňská scéna v dobových kostýmech.
V Prácheňském muzeu kromě stálých expozic a výstav bude v přednáškovém sále mimořádná výstava nazvaná O c.a k. vojenské historii královského města Písku – slovem i obrazem po všech objektech využívaných brannou mocí v Písku mezi lety 1860 - 1914.

„Zájemci si na této svým tématem i rozsahem dosud ojedinělé akci mohou prohlédnout ukázky z dobových plánů, kresebné rekonstrukce, historické i současné fotografie i další zajímavé doklady týkající se historie objektů, jež využívala branná moc habsburské monarchie v našem městě a které pro ně připravil zdejší znalec . Vojenské historie Karel Klátil,“ informoval Martin Zeman, vedoucí oddělení památkové péče MÚ v Písku a dodal: „Je to příležitost se na okamžik vrátit do časů, kdy Pískem pochodovali vojáci za zvuků slavných rakouských pochodů a nad městem se vznášely velebné tóny Haydnovy hymny Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem.“

V sobotu od 9 do 12 hodin budou otevřeny kostely: děkanský Narození Panny Marie, Sv. Václava a Nejsvětější Trojice. V posledně jmenovaném od 10 hodin vystoupí žáci Základní umělecké školy Otakara Ševčíka.

Zajímavý program připravila Římskokatolická duchovní správa u kostela Povýšení sv. Kříže a bratři Petrini. V 10 a ve 20 hodin bude prohlídku kostela doprovázet výklad historika Ondřeje Koláře. V 11 hodin bude na programu hudba z Taize a od 15 hodin pro děti Co je kostel O hodinu později mladí zazpívají moderní kostelní hudbu a v 18 hodin si zájemci mohou poslechnout přednášku o ikonách a zpěvy k řeckokatolické liturgii.

Od 9 do 12 hodin bude pro veřejnost přístupný objekt městské knihovny na Alšově náměstí a do 17 hodin stálé expozice a výstavy ve Sladovně. Zájemci budou mít dále možnost prohlédnout si arboretum Lesnických škol Bedřicha Schwarzenberga a podívat se z věže děkanského kostela. Připraveny jsou i večerní výstupy na ochoz věže v době od 20 do 22 hodin.

V sobotu bude rovněž příležitost podívat se i do objektů, které jsou jinak uzavřené. Platí to o domě U Koulí ve Šrámkově ulici, kde je sídlo Základní umělecké školy Otakara Ševčíka.

Dům U Koulí navazoval dříve na Putimskou bránu. Do jeho stěny jsou zazděny kamenné a železné koule, nalezené v okolí, které byly z děl vystřeleny při obléhání Písku. Objekt je součástí historie města. Z jeho okna se díval na řeku Otavu v době studií autor Stříbrného větru Fráňa Šrámek, bydleli zde básník Adolf Heyduk, spisovatel Josef Holeček a historik František Křemen.

Program Dne otevřených dceří památek v sobotu 11. září:

9 - 18 h Prácheňské muzeum (hrad), od 10 do 15 h „O c. a k. vojenské historii královského města Písku“ - slovem i obrazem po všech objektech využívaných brannou mocí v Písku mezi lety 1860 - 1914
9 - 12 h Děkanský kostel Narození Panny Marie
9 - 12 h Kostel sv. Václava
9 - 15 a 20 - 22 h Kostel Povýšení sv. Kříže
9 - 12 h Kostel Nejsvětější Trojice, od 10 h vystoupení žáků ZUŠ Otakara Ševčíka
9 - 12 h Dům U Koulí (Základní umělecká škola)
9 - 17 h Arboretum VOŠ lesnické a Střední lesnické školy B. Schwarzenberga
9 - 17 h Sladovna
12 - 17 h Zemský hřebčinec Písek
9 - 12 h Dům čp. 95 (knihovna)
12 - 18 a 20 - 22 h Věž děkanského kostela Narození Panny Marie