Stav silnic a chodníků v majetku města vedl před několika lety zastupitele k přijetí usnesení, že z rozpočtu musí být každoročně sedm procent vyčleněno na komunikace. Při téměř miliardovém rozpočtu nejde o malé částky.

Až dosud se toto zadání daří plnit, i když ne vždy se dodržuje Souhrnný projekt opravy komunikací. „Tento plán není dogma, objevily se nové skutečnosti a hlavně potřeby opravit jiné komunikace, než se před lety předpokládalo. Nesmíme zapomínat na opravy chodníků, a to nejen v centru, ale i v ostatních částech města, zejména na sídlištích.,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Dušek, který na čtvrtečním jednání rady předkládal materiál k hodnocení letošního roku a hlavně k plánům roku 2011.

K největším letošním akcím patří kompletní rekonstrukce Prokopovy ulice a Samot a povrchové úpravy v ulicích Čapkově, Šobrově a K Píseckým horám. Větší plošné opravy se dočkaly chodníky v Palackého sadech a na sídlišti Jih.

Pro příští rok jsou připraveny rekonstrukce Chelčického a Budějovické ulice. „Letos se v obou ulicích měnilo plynové potrubí a dodavatelská firma přispěje na opravu vozovky,“ podotkl Dušek.

Ve hře jsou dvě varianty: Povrchová oprava vozovky za zhruba milion korun, kde není potřeba stavební povolení. Naopak bez stavebního povolení se neobejde kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků, kde by živičný povrch vozovky byl nahrazen kamennými kostkami. Odhad nákladů je osm milionů korun.

V plánu oprav komunikací pro příští rok je za Chelčického ulicí na druhém místě Budějovická, kde se letos vyměňovalo plynové potrubí. Povrchová oprava vozovky v úseku od Komenského ulice po kruhovou křižovatku U Kapličky bude stát zhruba dva miliony korun.

Další prioritou je komplexní rekonstrukce vozovky, chodníků, zeleně a inženýrských sítí Rokycanovy ulice v úseku mezi křižovatkami s Harantovou a Žižkovou. Na stavbu komunikace za třináct milionů korun již bylo vydáno stavební povolení. Které akce se podaří realizovat, to už záleží na stavu městské pokladny.

„V současné době je nutné řešit komunikace tak, že každoročně bude komplexně rekonstruována jedna ulice včetně sítí. To ovšem předpokládá dokonalou koordinaci s jejich provozovateli. Potom je možné se věnovat povrchovým opravám, které nejsou tak finančně náročné,“ myslí si místostarosta Dušek.

Milion až půldruhého milionu by měly stát povrchové opravy vozovek, se kterými město počítá v příštím roce. Jde o ulice Preslovu, Zeyerovu a Na Rozmezí. Plánuje i druhou etapu rekonstrukce lokality Samoty. V roce 2012 se dočká i Třída národní svobody, kterou před tím ještě čeká rekonstrukce plynového potrubí, vodovodu a kanalizace.