O investice a opravy v hodnotě větší než sto milionů korun se v loňském roce staraly Městské služby Písek. Ani v letošním roce tato částka nebude nižší.
Největší současnou akcí je celková rekonstrukce povrchů Prokopovy ulice včetně inženýrských sítí. Právě v těchto dnech zde dodavatelská firma buduje nový kanalizační řad.

Hned krátce po zahájení akce se stavbaři museli vypořádat s některými komplikacemi. Z technických důvodů požádal správce kanalizační sítě o změnu průměru kanalizačního řadu v úseku od Komenského po Jeronýmovu ulici. Dále bylo nutné přeložit část plynového potrubí, protože odstup od kanalizace neodpovídal normě.


Překvapení čekalo pracovníky dodavatelské firmy Strabag v křižovatce Prokopovy ulice s Komenského, kde objevili klenutý zděný kanál. Naštěstí komplikace nejsou tak vážné, aby výrazně ovlivnily termín dokončení, kterým je listopad letošního roku.

„Další zahájenou rekonstrukcí byla komunikace Samoty. Zároveň s opravou povrchu současné vozovky bude vybudován nový přístupový chodník a parkovací stání z důvodu regulace dopravy a potřeb parkování v této lokalitě,“ připomněla tisková mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Z již ukončených letošních akcí připomeňme povrchovou úpravu komunikace v Čapkově ulici včetně nájezdů k jednotlivým nemovitostem. „Mimo plánovanou povrchovou opravu zajišťovanou městskými službami soukromý investor v návaznosti na ukončení výstavby bytového domu vybudoval nový kryt chodníku ve spodní části Čapkovy ulice,“ uvedla Lenka Gareisová.

Také letos pokračovala obnova chodníků. Jednalo se především o opravu hlavního středového chodníku v Palackého sadech, do kterého byly zároveň uloženy sítě optického kabelu a kamerového systému městské policie.

Obyvatelé sídliště Jih ocenili další etapu obnovy chodníků ve Smrkovické ulici a ve vnitrobloku Smrkovická – Truhlářská. Byly už v tak špatném stavu, že ohrožovaly bezpečnost chodců. Zvlášť obtížně schůdné byly zejména pro seniory a zdravotně postižené občany.

Významné byly letos rovněž investice do výstavby podzemních kontejnerů a stezky pro chodce a cyklisty v úseku od Sv. Václava k loděnici.