Expozice v rekonstruované kaplance, dětská hřiště, Švehlův park nebo opravené silnice . Tyto a další akce by město muselo na léta odložit nebo úplně zrušit, protože v městském rozpočtu by na ně nebyl dostatek peněz.

Pomohly však finanční prostředky z různých dotačních titulů. Za dva roky se Protivínu podařilo získat do městského rozpočtu téměř sedmdesát milionů korun.

„Považuji to za historický úspěch města, zvlášť když uvážíme, že roční daňové příjmy Protivína jsou zhruba padesát milionů korun. Myslím, že rozumný realistický člověk dokáže pochopit, že se nám podařilo něco, co se v budoucnu bude těžko opakovat,“ zdůraznil starosta Jaromír Hlaváč.

Jen na opravy komunikací šlo z evropských fondů téměř čtyřiadvacet milionů korun. Dalšími zhruba sedmi miliony přispělo letos ministerstvo pro místní rozvoj na opravy silnic zničených loňskými povodněmi. Přes osmnáct milionů z Evropské unie a z dotace rezortního ministerstva bylo za dva roky určeno na školní hřiště a rekonstrukci základní školy.

Letos město dostalo 4,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí na svoz tříděného odpadu.

K zviditelnění města v celé republice i v zahraničí významně přispěla kaplanka v areálu kostela sv. Alžběty, na jejíž rekonstrukci přispěla Evropská unie více než osmi miliony korun. Je v ní umístěné Zoologické muzeum a expozice věnovaná protivínskému rodáku Jiřímu Kolářovi. Expozice lákají stovky návštěvníků, kteří přinášejí do města další peníze.

Více než čtyři miliony od ČEZ město využilo na dětská hřiště, Švehlův park, úpravu nábřeží, na křižovatku Zábořská a další akce.

„Připravujeme už nové žádosti o dotace, a to zejména na opravy komunikací a zřízení knihovny v bývalé jídelně domu s pečovatelskou službou,“ připomněl Jaromír Hlaváč. Uvažují i o nákladných akcích, jako je úprava ostrova nebo rekonstrukce léta uzavřené sokolovny.