Sportovci ve městě mají v současné době k dispozici tři haly pro míčové hry. Jsou sice víceúčelové, ale ne v každé se dá hrát všechno. Házenkáři včetně interligového ženského týmu mohou hrát jen v obloukové hale TJ Sokol, protože sousední hala patřící stejné tělocvičné jednotě svými rozměry pro házenou nevyhovuje.

Třetí halu postavila společnost Elim na Výstavišti, ale je určena především pro basketbal a ostatní míčové hry spíše v rekreační podobě.

Zhruba před třemi lety se začalo hovořit o výstavbě nové všesportovní haly v lokalitě pod lesnickou školou. Byla by tedy součástí městského sportovního areálu, kde jsou dnes fotbalová hřiště a lehkoatletický stadion.

Město vyhlásilo architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení stavby, do které bylo přihlášeno patnáct návrhů. Komise vybrala návrh společnosti DS, se kterou také město uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení.

Podle propočtů ze studie proveditelnosti by hala bez DPH stála 179 milionů v cenách loňského roku. Proti dřívějším propočtům se náklady zvýšil o pětinu, tedy o pětatřicet milionů korun.

Vzhledem k vysokým nákladům museli radní rozhodnout, zda pokračovat ve zpracovávání projektové dokumentace nebo přípravy na projektu zastavit.

„Rozhodli jsme o pozastavení prací na projektu. Nepokládáme za rozumné nechat příštímu zastupitelstvu tak velkou finanční zátěž,“ řekla k jednání rady místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Akce bude pozastavena do doby, než se podaří zajistit finance například z evropských zdrojů nebo od soukromého investora.