Konečně! Druhý srpnový den se úplně uzavře Nový most spojující Kollárovu a Dvořákovu ulici. Přístup sem budou mít pouze stavbaři. Konkrétně firma Swietelski stavební, která vyhrála výběrové řízení na celkovou rekonstrukci mostu.

Obyvatelé města na tuto informaci reagují různě. Jedni se těší, že konečně zmizí prohlubně z chodníků i vozovky, které se při každém větším dešti mění v blátivé kaluže a způsobují potíže chodcům i motoristům.

Druzí se spíše zlobí, že dlouhodobá úplná uzavírka zkomplikuje dopravu ve městě. Ti, kteří se motorovým vozidlem chtějí dostat z jednoho břehu Otavy na druhý, mají totiž jen dvě možnosti: Nový most nebo Šrámkův most na obchvatu. Nyní zůstane jen Šrámkův, což pro mnohé motoristy určitě přinese kilometry najeté navíc.

„Chápu, že most je nutné uzavřít a opravit. Na druhé straně to pro mě znamená i značnou časovou komplikaci. Bydlím na sídlišti Portyč a jezdím do práce do Milevska. Až se Nový most uzavře, musím objet půlku města. Navíc se obávám, že ulice, kterými povedou objížďky, budou stále ucpané,“ myslí si devětatřicetiletý Miloslav Ptáček.

Objížďky

Aby nápor na most Fráni Šrámka nebyl v době objížďky tak velký, uvažovalo se i o zbudování provizorního pontonového mostu. „Nenašla se však proti sobě na obou březích vhodná místa, a tak bylo nutné od tohoto záměru upustit,“ připomněl vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Motoristé se tedy musí smířit s objížďkami. Místní doprava využije trasu ulicemi Kollárovou a Táborskou na silnici I/29, vozidla vyšší než tři a půl metru se ale z Kollárovy musejí vydat Harantovou a Budějovickou ulicí a opačně.

Z Pražského předměstí bude objížďka vedena ulicemi Pražskou a Čelakovského až k provozovně Cadilac a odtud po sjezdu na obchvat města, tedy silnici I/20.

Uzavření Nového mostu poznamená městskou hromadnou dopravu. Dochází ke změnám na několika linkách, včetně té, která vede do průmyslové zóny. Firma ČSAD Autobusy České Budějovice, jenž MHD v Písku provozuje, již vydala objížďkové jízdní řády platné od pondělí 2. srpna.

Cestující je najdou v informační kanceláři ČSAD Autobusy, na všech místech, kde se prodávají a dobíjejí čipové karty na MHD a také na obou recepcích městského úřadu.

Ušetřena nebude ani linková autobusová doprava. Cestující tedy musí počítat hlavně s tím, že spoje směrem na Prahu a Strakonice nebudou zajíždět na zastávky v Žižkově ulici.

Aktualizovaný jízdní řád MHD Písek najdete ve formátu PDF ZDE.

Zatímco motoristé už přemýšlejí, kudy v pondělí ráno pojedou, obyvatelé Kollárovy ulice se nemohou dočkat. Několikaměsíční uzavírka Nového mostu bude znamenat podstatné zklidnění této dopravně velmi zatížené ulice.

Pro pěší

Chodci to budou mít po uzavření Nového mostu podstatně jednodušší než motoristé. Mohou využít buď Kamenného mostu nebo lávky u sídliště Portyč. Další lávka, i když trochu z ruky, vede přes městský ostrov.

O úplné uzavírce Nového mostu svědčí i skutečnost, že tudy nemohou projíždět ani vozidla integrovaného záchranného systému, tedy policie, záchranka nebo hasiči. V nevyhnutelných případech pojedou přes Kamenný most, případně přes lávku u Portyče. Ale to bude opravdu jen ve výjimečné situaci, protože na Kamenném mostě by autu určitě překážela větev akátu.

Rekonstrukce

„I když se Nový most za téměř sedmdesát let své existence, musel vyrovnat s povětrnostními vlivy, včetně povodní, není jeho stav sice havarijní, ale opravu potřebuje,“ konstatoval ředitel Správy a údržby silnic Písek Jaroslav Kozák.

Nedávný průzkum odhalil například drobné trhliny v trámech a příčnících nosné konstrukce a částečné napadení výztuže korozí. Právě v těchto místech přes porušenou vodotěsnou izolaci zatéká voda do hlavní nosné konstrukce.

„Vlastní práce budou spočívat v odstranění všech vrstev vozovky a dalších součástí mostu až na nosnou železobetonovou konstrukci a dále v postupném vracení těchto vrstev zpět,“ informoval Jiří Letovský z odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Jihočeského kraje.
Tyto práce bude platit kraj jako vlastník mostu. Půjde o 32 milionů korun, z toho pětadevadesát procent má být hrazeno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Další práce za zhruba dva miliony korun zaplatí město Písek. „S penězi na tuto akci městský rozpočet počítá,“ ujistil místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).
Půjde o bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce v těsné blízkosti mostu, rekonstrukci pokračujícího zábradlí na nábřežní zdi na pravém břehu, světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení.

„Rekonstrukce tak nejen zlepší stav mostu, ale zvýší také bezpečnost dopravy a současně nový povrch přispěje k omezení hlukové zátěže v blízkosti mostu,“ dodal Bubník.

Zpoždění

Rekonstrukce mostu měla však začít už v dubnu. Nabrala však téměř tříměsíční zpoždění. Nejprve ho způsobily dohady kolem evropských dotací. Potom se posunul termín výběrového řízení.

Odbor dopravy Městského úřadu v Písku 12. května vydal rozhodnutí o povolení uzavírky Nového mostu od 15. května, ale most zůstal v provozu dál.
„Důvodem zpoždění byla stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Šlo o anonymní udání, o zakázku se ucházely dvě desítky firem,“ vysvětlila Kateřina Koželuhová, mluvčí Jihočeského kraje.

Povolení k uzavírce platí do 31. prosince, 2. ledna příštího roku by opět měl být most otevřený pro motoristy i chodce. Jak se stavbaři s termínem dokončení vyrovnají, bude záležet i na vývoji počasí. Situací se také zabývala rada města Písku.

„Pokud se práce protáhnou přes zimu, požadujeme, aby po dobu technologické přestávky dodavatel umožnil užívání jednoho pruhu pro auta a druhého pro chodce,“ uvedla po jednání radních místostarostka Hana Rambousová (VPM).