Objekt na úpatí Píseckých hor, který místní znají pod názvem U Honzíčka, zůstane v majetku města. Zastupitelé v uplynulém týdnu zamítli žádost společnosti Písecká zdravotní o koupi nemovitosti, v níž provozuje psychiatrickou léčebnu.

Budovu a dvůr má v pronájmu od července 2009 na dvacet let za 12 tisíc korun ročně s podmínkou, že bude garantovat rozsah a charakter poskytované péče. To Písecká zdravotní beze zbytku plní, léčebna s 57 lůžky, jediná v regionu, vykazuje téměř neustále stoprocentní obsazenost.

Objekt slouží jako zdravotnické zařízení již více než padesát let a za tu dobu se zde příliš neinvestovalo. Celková rekonstrukce by stála více než 30 milionů. Písecká zdravotní už vloni požádala o evropské peníze, ale neuspěla.

„Technický stav budovy je velmi zanedbaný až havarijní, uvedení do náležitého stavu je naléhavé a vyžádá si mnohamilionové investice. V současné době řešíme neopravitelnou havárii topné soustavy, která předpokládá kompletní náhradu kotelny,“ uvedl k žádosti o prodej nemovitosti předseda představenstva akciové společnosti Písecká zdravotní Petr Pumpr.

Na jednání zastupitelstva nebyl v jednoduché situaci, protože je jeho členem za Volbu pro město. Hlasování se nezúčastnil.

„Zařízení tohoto typu je nutné v regionu zachovat. Stav objektu je však špatný a nájemce může trvat na tom, aby ho majitel zprovoznil k účelu, ke kterému je využíván,“ připomněl Tom Zajíček (ODS). Doporučil vzít záruku za úvěr na investici do městského majetku tak, jak to navrhla Vlasta Slavová (ODS).

Záruku za úvěr podpořil i místostarosta Vojtěch Bubník (VPM). „Tato forma se osvědčila při rekonstrukci seniorského domu,“ dodal Bubník. Otomar Gottstein (ODS) navrhl požadovat osobní ručení členů dozorčí rady společnosti.

Někteří zastupitelé byli ochotni zvednout ruku pro prodej za určitých podmínek. Eva Veselá (Svobodní) navrhla prodat s podmínkou smluvního zajištění zdravotnického provozu po 20 let.

Podle Miroslava Krejči (ČSSD) jsou tři možnosti: „Buď objekt spadne, nebo musí investovat město, nebo objekt prodáme někomu, kdo zde bude provozovat stejné zdravotnické zařízení.“

Po dlouhé diskusi nejvíce hlasů dostal návrh na usnesení Toma Zajíčka podpořený Milanem Rambousem (VPM).

Zastupitelé neschválili záměr prodeje budovy č. p. 172 a pozemků. Souhlasili ale s poskytnutím záruky města za úvěr společnosti Písecká zdravotní maximálně do výše pěti milionů korun za účelem rekonstrukce psychiatrické léčebny.

Bývalý penzion U Honzíčka, který mnozí obyvatelé Písku považují za rodinné stříbro, zůstává v majetku města. Pět milionů ale na celkovou rekonstrukci zdaleka nestačí. Nájemce nebo majitel budou muset hledat další prostředky, jinak objekt nemůže sloužit svému účelu.