Brutální hlasovací mašinérii, diletantský a zištný přístup, očerňování na veřejnosti. To vytýká ve svém prohlášení patnáctka významných, dnes již bývalých členů starany, vedení písecké ODS.

„Na chyby ve fungování a vedení místního sdružení ODS v Písku jsme poukazovali již delší dobu,“ stojí ve vyjádření patnáctky členů strany.

Kompletní vyjádření členů, kteří opustili ODS a také reakci předsedy oblastního sdružení ODS Vladimíra Homoly, čtěte pod článkem.

„Předseda místního sdružení Otomar Gottstein na volebním sněmu navrhl, aby se o celé kandidátce hlasovalo najednou, bez možnosti navrhovat další jména, což je v rozporu s volebním řádem. Žádný náš návrh nebyl přijat, hlasovací mašinérie neselhala. Proto jsme v klidu odešli. Stafáž jsme dělat nechtěli,“ řekl bývalý poslanec parlamentu, bývalý starosta Písku a současný zastupitel Tom Zajíček.

Volební sněm přestal být usnášeníschopný. O tom, co bude následovat, se mělo rozhodnout v pondělí večer.

Boj o moc v písecké ODS se dostal na veřejnost začátkem roku, kdy se Otomar Gottstein neúspěšně pokusil v rámci zastupitelstva odvolat místostarostu za ODS Tomáše Duška. Rozdělení na dva tábory bylo patrné i v kampani do parlamentních voleb, kdy se na domě Toma Zajíčka objevil billboard vyzývající k podpoře Michala Doktora.

Lídrem ODS na Písecku byl Otomar Gottstein, který do sněmovny neprošel. Výzvy k rezignaci na sněmu šéfové místního i oblastního sdružení ODS Otomar Gottstein a Vladimír Homola nevyslyšeli.

„Oficiálně ze strany zatím nikdo nevystoupil,“ komentoval situaci Gottstein.

„Rozhodnutí nebylo lehké, mnozí jsme spojili s ODS dvacet let života. Zda založíme novou stranu ještě není jasné. Nebráníme se ani návratu do ODS, pokud se poměry v ní změní,“ uzavřel Zajíček.

MAREK PRÁŠIL, LIBUŠE KOLÁŘOVÁ

Kompletní znění vyjádření bývalých členů ODS

Ukončení členství v ODS

My, zakládající a dlouholetí členové místního sdružení ODS v Písku, jsme se včera zúčastnili volebního sněmu. Po úvodních deklaracích o tmelení členské základny a týmové spolupráci, jsme byli konfrontováni s brutální hlasovací mašinérií, která zamítla všechny naše návrhy na úpravy návrhu kandidátky pro podzimní komunální volby.

Při vědomí aktuálních událostí před, při a po volbách do Poslanecké sněmovny uvnitř strany jsme přišli na včerejší zasedání místního sněmu ODS s návrhem na řešení neutěšené situace v píseckém místním sdružení ODS. Je nutné dodat, že na chyby ve fungování a vedení místního sdružení ODS v Písku jsme poukazovali již delší dobu a zřejmě právě proto byli někteří z nás očerňováni na veřejnosti i v tisku a naše opakované návrhy na svolání sněmu zůstaly nevyslyšeny.

Jako řešení jsme navrhovali, aby zvážili setrvání ve funkcích předsedů místního a oblastního sdružení ODS p.Gottstein a p.Homola, kteří zbytečně vyhrotili svým diletantským a zištným přístupem vztahy mezi starými a novými členy. Změnami ve vedení ODS v Písku jsme chtěli dosáhnout toho, aby ODS nejen proklamativně, ale i fakticky byla vedena k jednotě a obnovení minulé kolegiality. Stejný princip jsme chtěli uplatnit i při sestavování kandidátky do podzimních komunálních voleb.

Konstatujeme, že vedení místního sdružení ODS v Písku námi navrhovaná řešení odmítlo a naopak upřednostňuje cestu, která dle našeho názoru dále pozici ODS v Písku oslabí. Jako zodpovědní komunální politici nechceme a hlavně, s ohledem na zájmy našich voličů, kteří nám v mnoha předcházejících volbách dali důvěru, ani nemůžeme tento vývoj dále akceptovat.

Jsme odpovědni nejen našim voličům, ale zejména všem občanům města Písku. Město musí transparentně a dobře hospodařit a dosaženou úroveň městské infrastruktury a kvality života ve městě dále zvyšovat. Snažit se získat další investiční projekty, dobře placená pracovní místa pro vzdělané občany a pracovat na systémových řešeních pro budoucnost města a okolí. Zdůrazňujeme, že na rozdíl od některých představitelů současné ODS v Písku máme s touto prací konkrétní zkušenost a dosáhli jsme v této činnosti dobrých výsledků.

Nevidíme v této chvíli jiné řešení, než nabídnout občanům města vlastní vizi opřenou o předchozí zkušenosti s vedením samosprávy města. Proto tento náš politický krok nemá vliv na naší zastupitelskou práci. Naší povinností je dotáhnout do konce program, kterým jsme zvítězili v místních volbách před 4 lety. Navíc se hlásíme ke stejným hodnotám jako na začátku našeho funkčního období a nikdy jsme se od tohoto postoje neodchýlili.
Chceme, aby město Písek prosperovalo, dobře a transparentně hospodařilo a aby mu v soutěži mezi městy patřily i v budoucnu jedny z nejvyšších příček.

Ze všeho, co jsme výše uvedli, jsme se po zralé úvaze rozhodli k ukončení členství v ODS . Rozhodování k tomuto kroku bylo pro nás nesmírně obtížné a v případě , že by se písecká ODS vrátila ke svým ideovým základům a demokratickým principům, pak by většina z nás chtěla členství takové obnovit.

Jména všech, kteří souhlasí s touto tiskovou zprávou:
Tom Zajíček, Tomáš Franců, Tomáš Dušek, Karel Malířský, Karel Frolík, Lukáš Tramba, Olga Hlaváčková, Václav Kalina, Jan Riedl, Bohumil Mergl, Bohumila Merglová, Alexandra Zajíčková, Petr Vorlíček, Eva Vorlíčková

VPísku 8.6.2010

Vyjádření Vladimíra Homoly, předsedy oblastního sdružení ODS

Mrzí mne, že po místním sněmu ODS konaném 7.6.2010 někteří členové místního sdružení ODS vystupují znaší strany. Na včerejším sněmu bylo celkem 84 členů ze 124, došlo kmnoha generačním a názorovým výměnám, a to nejen knávrhu kandidátky do komunálních voleb.

Osobně si myslím, že vpolitice neexistuje nárok na jakoukoliv pozici jen proto, že ji někdo vykonával vminulém období. Naopak, poroce 1989 jsme očekávali nejenom obnovu demokracie, ale i konkurenčního prostředí. ZODS v Písku vystupují známá jména a osobnosti, které ODS vPísku zakládaly. Pokud ale naši bývalí kolegové nenašli jiné řešení, může mi to být opravdu pouze líto.

Rád bych konstatoval, že nikdo zčlenů, kteří nehlasovali pro vystupující členy ODS Písek, nejsou o nic míň písečáky a slušnými lidmi, než ti, kteří se rozhodli ODS opustit. Mnoho nových kandidátů, kandidujících do komunální politiky, se ve svém životě opravdu dosud nezabývalo politikou. Nehledali vní „po škole“ snadnější způsob obživy, ale budovali svoji kariéru právě vkonkurenci a velmi přísném tržním prostředí bez jistoty stálého příjmu. Naučili se ekonomicky, účelně a především týmově myslet, hledat ta nejlepší řešení pro to, aby jejich firmy vkonkurenci uspěly.

Na včerejším sněmu popsal vzniklou situaci velmi dobře starosta města Milevska pan Zdeněk Herout: „V současné době se demokracii všichni učíme, hledáme ta nejlepší řešení a osobně věřím, že se díky nám naše děti demokracii naučí. Žádný názor přece není špatně, ale po ukončení sněmu musíme zůstat přáteli, ODS musí vystupovat jednotně. Jiný názor přeci není důvodem kvyhlášení války.“

Za jeho názor a lidskost děkuji a věřím, že kromě demokracie a tržního prostředí budeme všichni přijímat prohry jako motivaci pro náš další osobní a profesní růst.

Vladimír Homola
předseda OS ODS Písek