Zatímco zahájení největší investiční dopravní akce ve městě, opravy Nového mostu, se oddaluje, rekonstrukce Prokopovy ulice je už za dveřmi.

„Akce začne podle plánu. Hned po skončení městské slavnosti předáme staveniště společnosti Strabag, která nabídla cenu necelých osmnáct a půl milionu korun a vyhrála výběrové řízení,“ informoval místostarosta Tomáš Dušek (ODS).

Prokopova ulice začíná u hlavní pošty na křižovatce s ulicí Komenského a ústí do Žižkovy ulice. Čeká ji komplexní rekonstrukce povrchů chodníků, vozovky včetně spodních vrstev.

Chodníky v úseku ulic Komenského – Jeronýmova budou z kamenných ploten, druhý úsek pak ze zámkové dlažby. V ulici budou čtyři desítky parkovacích stání.

Součástí je také rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky. Celkové náklady na vodohospodářskou část se odhadují na šest milionů korun a budou hrazeny z Plánu obnovy vodohospodářského majetku města, tedy z vybraného nájmu, který se zpětně investuje.

„Po dobu rekontrukce budou nemovitosti v Prokopově ulici zásobeny provizorním vodovodním řadem. Místních obyvatel a provozoven se to tedy dotkne minimálně, a to po dobu připojení jednotlivých přípojek,“ uvedl Petr Matoušek z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Celková rekonstrukce Prokopovy ulice skončí v říjnu.