Koncesní řízení na provozování vodohospodářského majetku města trvalo více než rok. Vítězem se stala společnost VaK JČ, nyní Čevak. Město i společnost opakovaně ujišťovala, že voda bude o korunu levnější. To je sice pravda, má však své ale.

Při proplácení faktur za duben podnikatelé zjistili, že stočné narostlo téměř o 40 procent.

„Pro Jitex, který vodu pro barevnu odebírá z řeky a sám si ji upravuje, je to katastrofa. Náklady na stočné vzrostly až o 800 tisíc korun ročně, a to nedokážeme kompenzovat. Vysoké náklady na stočné byly také důvodem, že skončilo vyjednávání s větším partnerem o případném převzetí textilní výroby v Písku,“ zlobil se předseda představenstva akciové společnosti Jitex Písek Jan Prokop.

Cenová kalkulace byla schvalována současně s koncesní smlouvou a podle tvrzení starosty Písku Miroslava Sládka (ODS) město o zvýšení stočného vědělo.

„Navýšení schválila firma z důvodů schválených připravovaných investic především do kanalizační sítě. Náklady na stočné oproti nákladům na pitnou vodu stouply o devětatřicet procent,“ vysvětlil starosta Sládek.

Případ Jitexu označil starosta za výjimečný, odběratelé z řad fyzických osob budou mít skutečně vodu zlevněnou o korunu.

Změna ceny stočného se však dotkne právnických osob, které vypouštějí dešťovou vodu do veřejné kanalizace. Platí to nejen pro firmy a organizace, ale také pro zimní a plavecký stadion, školy a další zařízení města.

Vzhledem k negativním reakcím podnikatelů se opozice chystá otázku otevřít ve čtvrtek na jednání zastupitelstva.

„Jsem přesvědčen, že výstupy z jednání by měly být natolik rychlé, aby uklidnily občany města a podnikatele s vlastními zdroji vody i správce městského rozpočtu,“ zdůraznil sociální demokrat Ondřej Veselý.