Projekt Podej tlapku je vytvořen pouze pro zviditelnění jeho zakladatelů, kteří se angažují v politice, a nemá nic společného s ochranou zvířat. Tvrdí to sdružení Felix Grey, které provozuje od roku 2006 v Rakovicích útulek pro zvířata.

Občanské sdružení totiž nedávno žádalo o příspěvek, ale komise projektu Podej tlapku ve složení Věnceslava Skřivánková, Jindřiška Kudrlová, Pavel Buček, Jaroslava Bromová a Marek Anděl žádost zamítla.

S tím se ale útulek nechce v žádném případě spokojit a varuje lidi, kteří by chtěli na transparentní účet projektu Podej tlapku přispět.

„Každý dárce má plné právo se svobodně rozhodnout, k čemu budou jeho finance využity. Hořká pachuť poznání, že přispěl do protekční kasičky, však hřejivý pocit dobrého skutku poněkud kazí,“ uvádí za sdružení jeho místopředseda Oldřich Kačmařík v otevřeném dopise, který rozeslal e–mailem do médií.

„I proto po zkušenostech s účelovými projekty, které se jako houby po dešti vyrojily právě v pohnuté době volebních kampaní, vřele doporučujeme potenciálním dárcům letité heslo Důvěřuj, ale prověřuj,“ doplňuje místopředseda Kačmařík.

Sdružení lže

Na dopis reagoval za Podej tlapku předseda komise Marek Anděl, který je také předsedou základní organizace Strany zelených v Písku a členem komise životního prostředí Městského úřadu v Písku.

„Ohrazujeme se proti nehorázným výpadům sdružení Felix Grey, které odeslalo otevřený dopis médiím. Jejich obsah je nepravdivý a sdružení agresivně reaguje z pozice odmítnutého žadatele, přičemž by si mělo uvědomit, že přidělení příspěvku není nárokové a záleží pouze na komisi,“ napsal Anděl.

Sdružení Felix Grey ale tvrdí, že jeho žádost odmítla komise neprávem a že příspěvek na stejný účel, tedy nákup krmiva, naopak přiznala útulku Sírius ze Záhoří.    

„Součástí naší žádosti byl i příspěvek na krmiva, stejně jako žádal útulek Sírius. Námi podaná žádost však byla zamítnuta s tím, že projekt Podej tlapku je zřízen pro jiné účely než ty, na které žádáme finanční prostředky. Žádáme tedy o konkrétní specifikaci účelu, pro nějž byl projekt Podejtlapku.cz skutečně zřízen,“ dodává Kačmařík.

Další otázky

Sdružení současně chce slyšet odpovědi na další dotazy, které vznáší na způsob rozdělování peněz z Podej tlapku.

„Nabízí se tedy úvaha, zda projekt Podejtlapku.cz skutečně vznikl ryze za účelem nezištné pomoci potřebným a opomíjeným zvířatům, anebo se jedná pouze o další správně načasovanou propagační agitku,“ ptá se Kačmařík.

Podle Marka Anděla je celá komunikace se sdružením už zbytečná, protože na peníze nemá nárok a komise stejně své rozhodnutí nezmění. „Ve svém otevřeném dopisu se Felix Grey, o.s. domáhá dalších a dalších odpovědí na rozhodnutí naší komise, která jednomyslně zamítla žádost tohoto sdružení na poskytnutí peněz, na které nemá sdružení žádný právní nárok,“ říká Anděl.

„Rozhodnutí jsme mu sdělili elektronickou poštou 13. dubna 2010 a toto rozhodnutí sdružení Felix Grey přijalo. Tím byl proces rozhodování o této konkrétní žádosti jednoznačně a definitivně ukončen,“ doplňuje Anděl.

„Tímto dále vyzýváme sdružení, aby okamžitě odstranilo ze svých webových stránek námi vytvořené materiály, které si neoprávněně a bez našeho vědomí a souhlasu zkopírovalo a stáhlo z našich webových stránek. Tímto považujeme kauzu za ukončenou a nehodláme se k ní dále vyjadřovat,“ říká Anděl.

„Rozhodně nemůžeme nechat kladené otázky bez odpovědi, a to především z důvodu, že se na nás obrací veřejnost a dožaduje se vysvětlení skutečného účelu projektu,“ oponuje Kačmařík.