Na otázky odpovídá starosta Branic Stanislav Češka:

"Naše obec se v loňském roce zúčastnila soutěže Vesnice roku poprvé a k naší velké radosti získala ocenění v krajském kole - Oranžovou stuhu. Ta se uděluje za spolupráci obce se zemědělským subjektem. S tímto oceněním je spojena i finanční odměna, kterou využijeme v letošním roce na úpravu nádvoří za kulturním domem, rekonstrukci topení a výměnu oken v místním obchodě.

Letos jsme se opět přihlásili do dalšího ročníku této soutěže, přestože se za tím skrývá spousta práce všech, kteří se podílejí na chodu a činnosti obce. Hodnotitelská komise totiž posuzuje všechny aktivity a činnosti obce.

V naší obce je nízký věkový průměr a jsme rádi, že se naše mládí zapojuje do chodu obce. Na oplátku se snažíme vytvářet takové podmínky, aby nejen mladí občané byli v Branicích spokojeni. Například stěžejní akcí v loňském roce byla přestavba víceúčelového zařízení na osm bytových jednotek, které jsou plně obsazeny občany všech věkových kategorií.

V obci funguje osm spolků, které obec podporuje v jejich aktivitách, z nichž zmíním sbor dobrovolných hasičů, ten v loňském roce vybojoval druhé místo v okresní pohárové soutěži v požárním útoku. Hasiči se také podílejí na většině společenských a sportovních akcí, ať už finančně nebo organizačně.

V loňském roce jsme se přesvědčili, že už jen samotná účast v soutěži je velká zkušenost.

Ocenění z minulého ročníku nás i letos zavazuje k tomu, abychom se pokusili uspět. Jsme si ale vědomi, že konkurenceje rok od roku větší."