Květinová výzdoba na hrobech Lesního hřbitova většinou dlouho nevydrží. Pochutnají si na ní srny, které se v areálu přes všechna dosavadní opatření zdržují.

Jak jsme již informovali (PD 26. 5.), občané sepsali petici, v níž žádají účinné odstranění srnčí zvěře z pietního areálu.

„Srny sice žijí v zadní části areálu, kde nejsou hrobová místa. Požírají však květinovou výzdobu na hrobech, což pro pozůstalé znamená finanční a hlavně emoční újmu,“ uvádějí petenti.

V diskusi k tomuto článku na www.pisecky.denik.cz se objevil názor čtenáře, který se podepsal Radek Ctibor a uvedl: „V Písku je přeci střední lesnická škola, ta nedávno poradila aplikovat pachový ohradník v Mníšku pod Brdy, kde se jim do centra města stahovalo stádo divočáků. Od té doby, co byl pachový ohradník nastříkán na stromy, neukázalo se v centru Mníšku ani jedno divoké prase. Celé je to vyšlo na 5000 korun a nejdražší byla aplikační pistole na postřik.“

Možnost použití pachového ohradníku potvrdil vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra. Používá se ve formě pásky nebo postřiku, obsahuje látky odpuzující zvěř nebo simulující predátora.

„Pachový ohradník v současné době zkoušíme na nové přeložce silnice u Třebkova, kde by měl zabránit přebíhání zvěře přes komunikaci. Nejde o novinku, ale je třeba připomenout, že pachový ohradník funguje jen po určitou dobu a musí se obnovit,“ připomněl Miloslav Šatra.

Pokud jde o Lesní hřbitov před použitím pachového ohradníku, bylo by nutné všechnu zvěř dostat ze hřbitova ven a potom zabezpečit místa, kudy by mohla zpět.

Hřbitov má svá specifika i pokud jde o možnosti odstřelu. Jenom jeho část je honební. „Případný odstřel by byl možný jen na základě povolení odboru životního prostředí v době, kdy v areálu nejsou lidé, tedy například brzy ráno,“ upřesnil Miloslav Šatra.

V současné době však lze střílet pouze srnce. Srny až po začátku září.