Po středoškolských studentech přijala pozvání Společnosti pro česko – německou spolupráci skupina seniorů, členů organizace Arbeiterwohlfahrt (AWO) z partnerského bavorského města Deggendorf.

„AWO pomáhá hlavně sociálně nejslabším skupinám obyvatel. Věnuje se nejen péči o seniory a osoby se zdravotním handicapem, ale provozuje také dětské domovy, mateřské školy a poradny pro migranty nebo osoby v těžké životní situaci,“ informovala místopředsedkyně Společnosti pro česko – německou spolupráci v Písku Magdalena Myslivcová.

Činnost deggendorfské AWO představil její předseda Herbert Stadler. Členové této neziskové organizace pracují bezplatně a pro seniory organizují pravidelná setkání s nejrůznějšími programy. V Deggendorfu se velmi osvědčila zajímavá forma pomoci sociálně slabším seniorům, která je již rozšířená v mnoha zemích Evropy. Jedná se o tzv. Tafel neboli tabuli, tedy stůl prostřený pro potřebné.

„Princip je jednoduchý. Provozovatelé prodejen, výroben a restaurací dávají jedenkrát týdně v předem určený den k dispozici své potravinové přebytky. Nejčastěji se jedná o potraviny, kterým bude v dohledné době končit lhůta trvanlivosti, je zřejmé, že se již nestihnou prodat a čekala by je likvidace. Tyto potraviny jsou pak prostřednictvím AWO okamžitě nabídnuty těm, kterým důchody nedostačují. Potraviny se tak stihnou včas spotřebovat a díky tomu se zamezí plýtvání s jídlem,“ vysvětlil Herbert Stadler.

Zkušenosti z Deggendorfu ukazují, že je to velmi účinná a oboustranně užitečná forma pomoci, která by mohla inspirovat i písecké podnikatele.
Bavorští senioři si prohlédli Písek a ocenili zejména velmi dobrou péči o historické památky a čistotu veřejných prostranství v centru města. Při návštěvě Seniorského domu v Čelakovského ulici se od ředitele Tomáše Kočího dozvěděli podrobnosti o výstavbě a chodu tohoto zařízení.

Setkali se rovněž s místostarostkou Písku Hanou Rambousovou, která je informovala o aktuální situaci v sociální oblasti a zejména v péči o seniory ve městě.