Druhá petice, která v letošním roce přišla na městský úřad, má poněkud neobvyklý charakter.

Je namířena proti srnám, které se zdržují v areálu Lesního hřbitova, a podepsaní občané žádají účinné odstranění srnčí zvěře z pietního areálu.

„Srny tam trvale žijí v zadní části areálu, kde nejsou hrobová místa. Požírají však květinovou výzdobu na hrobech, což pro pozůstalé znamená finanční a hlavně emoční újmu,“ uvedla mluvčí petentů Zdeňka Humpálová z Písku a dodala: „Přáli bychom si, aby toto krásné pietní místo poskytovalo klid i pro ty občany, kteří pečují o hrobová místa a podílejí se tak na upravenosti celého areálu.“

Písecký Lesní hřbitov je zřejmě jedním ze dvou pohřebních areálů v republice, které jsou umístěny v podobném prostředí.

Jeho rozloha je dvanáct hektarů a je umístěn v lese a částečně v lesoparku. Hřbitov spravují Městské služby Písek (MSP) a nemají to rozhodně jednoduché. Na jedné straně je hřbitov výjimečný svým přírodním prostředím, z druhé strany to přináší různá úskalí, jako je riziko pádu stromu nebo výskyt přirozené fauny a flóry.

„Okusování živých květin srnami na hrobech i nás jako správce tíží. Podnikáme různá opatření, jak tomu zabránit. Pravidelně kontrolujeme oplocení areálu, zavírání vstupních vrátek a podobně. Naše zkušenosti však ukazují, že zvěř si intuitivně najde otevřená vrátka i ve dne. Každoročně vyháníme srny z areálu i pomocí rojnice,“ uvedl část opatření vedoucí správy hřbitova Josef Cvachovec z MSP.

Hovořilo se i o možném odstřelu zvěře, ale to není na pořadu dne. Peticí občanů se zabývala rada města. Z diskuse vyplynulo, že srnčí zvěř z areálu úplně odstranit nelze.

„Sdělili jsme autorce petice, že Lesní hřbitov plní funkci lesoparku s výskytem přirozené fauny a flóry a je v České republice ojedinělým. Proto jsme také městským službám neuložili žádné zvláštní opatření,“ shrnul jednání radních místostarosta Písku Vojtěch Bubník (VPM).