Sobota bude v obci patřit oslavám. Na letošní rok připadá řada kovářovských jubileí.

A jaké kulatiny si za šest dní česká vesnice roku 2004 připomene?

„Po patnácti letech se zde sejdou rodáci. Věříme, že akci podpoří i místní lidé, protože se sraz rodáků koná na počest 790 let trvání obce. V roce 1220 se poprvé napsalo o tom, že Kovářov existuje. V historických dokumentech jsme našli i to, že se v Kovářově začalo učit před 310 lety a první dřevěnou školu naši předkové postavili před 250 lety,“ vyjmenovává starosta Pavel Hroch.

Osmdesátiny letos slaví měšťanská škola, která stojí v areálu základní školy. Tu nyní navštěvuje 190 dětí.

Sobotní oslavy začnou v deset hodin dopoledne v kostele. Kněz zde posvětí prapor kovářovských dobrovolných hasičů, který si nechali ušít ke 125. výročí sboru.

Na programu bude i odhalování mramorové pamětní desky na budově úřadu. Nebude na ní jméno žádného místního slavného rodáka, ale osobnost jednoho ze strůjců atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – Jozefa Gabčíka.

„V Milevském muzeu našli třídní list o tom, že zde v roce 1927 chodil Jozef Gabčík do živnostenské pokračovací školy, která sídlila v budově dnešního obecního úřadu. Dostal se sem z malé vesničky u Žiliny jako šestnáctiletý a šel do Kostelce nad Vltavou, aby se zde učil podkovářem. V Kovářově se měl vzdělávat asi do roku 1930, to ale nevíme jistě,“ vypráví Pavel Hroch.

„Chceme mu na budově úřadu odhalit desku. Nyní tam je deska partnerství se Seftigenem. Tu přesuneme na druhou stranu,“ popisuje starosta.

Na sobotní slavnostní den rozeslal obecní úřad na 270 pozvánek. Rodáci si budou moci prohlédnout obecní úřad, centrum Jihočeského folklorního sdružení Kovářovan, školku i školu.

„Školku jsme v loňském roce rekonstruovali. Do školy se za posledních osm let investovalo přes dvaadvacet milionů korun. Je co ukazovat, čím se chlubit. Ředitel školy Libor Mandovec bude rodáky po škole provádět a vyprávět o tom, jak zde používají interaktivní tabuli. Myslím, že to pro ně bude poutavé, i když jim to možná nic říkat nebude,“ říká s úsměvem Pavel Hroch.

Starosta odhaduje, že by mohlo přijet okolo 200 250 lidí. „Akce mohou být navštěvovanější. Až na hřišti docvičí hasiči, tak nás přijdou do vsi posílit,“ plánuje.

Stranou nezůstanou ani kovářovské osady. „Pro rodáky, kteří tu dlouho nebyli, jsme připravili okružní jízdu dvěma autobusy po našich místních částech. Bude tam vždy sedět nějaký zastupitel a povídat o vesničce,“ představuje další program starosta.

Večer pak na domácí i rodáky čeká pouťová zábava. Obec totiž v neděli slaví pouť.