V sobotu 8. května oslavíme významné výročí. Domnívám se, že ještě žije v Písku dost očitých pamětníků často v rozdílném věku, kteří ve městě či v jeho bezprostředním okolí prožívali konec druhé světové války a osvobození naší vlasti od fašistické okupace. A to jak osvobození naší republiky, tak i – pro mnohé z nás rodného města.

Podstatná část naší republiky byla osvobozena Rudou armádou. Městu Písek a mnoha dalším městům a obcím v jihozápadních Čechách přinesla však svobodu americká armáda. V Písku se jednalo o jednotky 4. obrněné divize, kterým velel genmjr. W. M. Hoge. Protože od památného dne 6. května 1945 již uplynulo 65 let, převzal záštitu nad tímto významným dnem starosta Písku Miroslav Sládek.

K výročí osvobození je připraven bohatý program na dny od 6. do 8. května a tentokrát se při nich jistě bude hodně hovořit o Novém Mexiku.
Jistě se ptáte, jak souvisí Písek s Novým Mexikem? Pokusím se to objasnit.

Již několik let si každodenně - alespoň pár řádky - dopisuji s jistým americkým veteránem. Sloužil v době druhé světové války v 94. pěší divizi americké armády a jmenuje se Larry Sitney. Když jsem se mu zmínil, že na Zátavském mostě nedaleko Písku zanechali v roce 1945 jeho kamarádi vyrytý vzkaz na zábradlí mostu pro další generace, projevil pochopitelně o tuto kuriozitu zájem.

A to nejen jako veterán této divize, ale zároveň také jako šéfredaktor divizního veteránského časopisu The Attack, který je vydáván od konce války ve státě Ohio. Slovo dalo slovo a tak můj přítel akceptoval návrh na návštěvu ve dnech 7. a 8. května, kdy bude spolu s námi v Písku. Nebude sám, bude doprovázen ještě svým synem. Přijdete-li na některá naše setkání, budete mít možnost prohodit s ním pár slov. Ovládá trochu češtinu.

Nebude v ČR poprvé. Již od roku 1990 navštěvuje naši republiku při oslavách osvobození v Plzni. Dokonce v Praze na Karlově univerzitě absolvoval měsíční kurs českého jazyka. Aby nebyl pro vás neznámou osobou, dovolím si o něm prozradit pár drobnůstek.

Jmenuje se Larry Sitney a narodil se v roce 1923 v městě Shenectady ve státě New York. Po devíti letech se přestěhoval do hlavního města Columbus ve státě Ohio. Po maturitě nastoupil studium na fakultě chemie na státní univerzitě v Ohio. V srpnu roku 1943 byl povolán do americké armády a studium musel přerušit. Základní pěšácký výcvik absolvoval u 94. pěší divize a po skončení byl přidělen k dělostřelectvu.

V červenci 1944 byl transportován z USA do Anglie a 8. září se s divizí vylodil ve Francii. Prakticky celé válečné utrpení prožil na bojištích ve Francii, Belgii, Lucembursku a Německu. Divize v bojích ztratila přes tisíc mužů a několik dalších tisíc bylo zraněno.

Největší boje prožil ve funkci předsunutého dělostřeleckého pozorovatele v bojích při likvidaci německých obranných pozic v sársko-moselském trojúhelníku a v prostoru Siegfriedovy linie. Zde také utrpěl u Tettingenu vážné zranění a léčil se v nemocnici Metz ve Francii.

Vrátil se zpět k jednotce, se kterou dokončil porážku Německa po bojích v Ruhrské kapse a po překročení Rýnu u Ludwigshafenu pak v Mannheimu pro něj válka skončila.

Z Düsseldorfu pak spolu se svojí divizí vystřídal americké osvobozovací jednotky v naší republice. Byl dislokován ve Stříbře, Klatovech, Domažlicích, Vimperku atd. V listopadu 1945 opouštil naši republiku a vrátil se zpět do USA. Z armády byl propuštěn zpět do civilního života a pokračoval v přerušeném studiu chemie na univerzitě.

V roce 1952 získal akademicko-vědecký titul doktor (PhD). Pracoval ve výzkumném raketovém ústavu v Los Alamos a od roku 1959 v neziskových organizacích pro vesmírný program v Los Angeles. Je nositelem několika vyznamení včetně medaile Nachové srdce za utrpěné zranění ve válce. Po několik let vykonával též funkci prezidenta veteránské asociace 94. pěší divize.

Po odchodu do penze žije s manželkou Mary-Alicí v Albuquerque v Novém Mexiku. Mají dvě děti dceru Karen a syna Larryho a od každého z nich po dvou vnoučatech.

Ve svém věku chodí denně pět kilometrů procházky, posiluje ve fitnes centru a v zimních měsících se intenzivně věnuje sjezdovému lyžování.

RICHARD PRAUS
BUDDIES 4thAD Písek