Proto Městský úřad Mirovice prostřednictvím své úřední desky a internetových stránek vyzývá vlastníka, aby se přihlásil.

„Je třeba postupovat podle zákona. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není–li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí–li se o ni vlastník do šesti měsíců, připadá věc do vlastnictví této obce,“ říká vedoucí mirovického úřadu Josef Appel.

Městský úřad vyhlásil nalezení věci právě proto, aby most dostal do svého vlastnictví.

„Až uplyne šest měsíců, přejde most do vlastnictví města. Je totiž v havarijním stavu a byli bychom neradi, kdyby tak stará stavba spadla,“ doplnil Appel s tím, že most byl vybudován pravděpodobně ve třetí čtvrtině devatenáctého století.

„Vedla přes něj silnice první třídy, takže vlastníka měl. Potom byla postavena přeložka a most už asi dvacet let chátrá,“ sdělil Appel.

Po připsání majetku obci zařadí město most buď do kategorie komunikací, nebo požádá o zapsání na seznam kulturních památek.

„To by bylo samozřejmě výhodnější, protože bychom mohli žádat o dotace, které na opravy památek rozděluje ministerstvo kultury,“ vysvětlil Appel.