Vyvedení sportovních areálů mimo společnost Městské služby Písek a následný prodej obchodního podílu nebo jeho části. To je jedna z variant, jak by město mohlo založit společný podnik se společností Marius Pedersen.

Háček je v tom, že z vedení města o návrzích ještě ve středu nikdo nevěděl.

„Nic jsme neprojednávali. Nevěděl jsem o tom,“ podotkl starosta města Miroslav Sládek. Stejně reagoval i místostarosta Tomáš Dušek, který má Městské služby Písek ve své zodpovědnosti.

„O záměru společnosti Marius Pedersen jsem nebyl do této chvíle informován. Možná právě proto, že bych jako místostarosta, který má chod služeb ve své odpovědnosti, ostře nesouhlasil,“ zdůraznil Dušek.

Podle čtvrtečního vyjádření starosty je podobné rozhodnutí „až pro nové zastupitele po volbách“.

Jak se vůbec společnost Marius Pedersen k prezentaci v Písku dostala? „Pozvala nás Jihočeská hospodářská komora na Podnikatelské fórum. Jiný kontakt jsme v Písku neměli. Šlo o první projevení zájmu. Samozřejmě budeme nyní kontaktovat i město a pokračovat v jednání,“ říká obchodní ředitel společnosti Marius Pedersen Group Pavel Borůvka. Město bude firma s nabídkou partnerství teprve kontaktovat.

Po počátečním šoku se minimálně starosta města Miroslav Sládek myšlence nějakého způsobu privatizace městských služeb nebrání. „Nedělejme z toho aféru. Jde určitě o zajímavý návrh k zamyšlení. Firma prezentovala určitou variantu vývoje, kterou osobně neodmítám,“ řekl starosta Miroslav Sládek. Kategoricky proti je naopak místostarosta Dušek.

„Jako odpovědný správce městského majetku obyvatelům města Písku garantuji, že majetek městských služeb nebude tímto způsobem dělen. Minimálně do voleb,“ zdůraznil Dušek.

Jedním z důvodů, proč se společnost Marius Pedersen (MP) zajímá o Městské služby Písek (MSP), je geografická poloha. „Působíme v západních i středních Čechách. Na jihu pak na Českobudějovicku. Písecko by bylo spojovacím článkem mezi těmito regiony,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Pavel Borůvka.

Ta navrhuje několik variant postupu. „Máme společné podniky zajišťující veřejné služby se 174 městy a obcemi,“ zdůraznil Pavel Borůvka. Písecké popudila hlavně jedna z variant, která by podle místostarosty Duška vypadala následovně: „Privatizovat pouze ty části, které generují zisk, tedy kompletní technický park, veřejné osvětlení, svoz odpadu. To, co by městu podle tohoto plánu mělo zůstat, je vše, co vyžaduje investice. Například všechna sportoviště,“ domnívá se Dušek.

Na sportoviště doplácí město ročně z rozpočtu 16,5 milionu korun. Celkově pak za služby platí 56 milionů ročně. MP slibuje městu například snížení nákladů na odpadové hospodářství, obnovu techniky bez zatížení rozpočtu města, silné kapitálové zázemí a další výhody.

„Opakuji, pouze blázen by se zbavil společnosti, která má hodnotu zhruba 85 milionů korun, pro město pracuje na základě smluv, ze kterých nevytváří žádný zisk. Sama je mimo to schopna vydělat 30 - 50 milionů korun, ze kterých dotuje ztrátové provozy,“ zdůraznil Dušek.

Jednání o budoucnosti MSP ještě nezačala a už nyní je jasné, že se protáhnou. „Je velmi nepravděpodobné, že bychom se domluvili do podzimních voleb. Jde o složitou problematiku, která zabere minimálně rok,“ řekl Borůvka.

Pod MSP spadá zimní údržba komunikací, opravy komunikací, dopravní značení, dětská hřiště, městská zeleň, odpadové hospodářství, placená parkoviště, správa hřbitovů, veřejná WC, osvětlení, sportoviště a další.