Více než rok trvalo koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města Písku, který má hodnotu přes dvě miliardy korun. Vítězem se stala akciová společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy (VAK JČ), se kterou již město podepsalo smlouvu.

Po fúzi s dřívějším konkurentem 1. JVS vzniká k 1. květnu nová společnost ČEVAK, která se bude starat o dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod nejen v Písku, ale v celých jižních Čechách.

„Pro město a jeho obyvatele se fúzí nic nemění. Smlouva s akciovou společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy zůstává v platnosti,“ zdůraznil starosta Písku Miroslav Sládek (ODS).

Také podle dosavadního generálního manažéra VAK JČ a generálního ředitele společnosti ČEVAK Jiřího Heřmana se nic nemění v rozsahu služeb, cen ani fakturací.

Součástí nové firmy je bývalá 1. JVS a provozní část společnosti VAK JČ. Zbylá část VAKu, která se zabývá stavebně montážní a projekční činností a provozem laboratoře a dalšími službami ve vodním hospodářství bude přejmenována na AQUASERV, a.s. Služby má poskytovat nejen ČEVAK, ale také externím zákazníkům.

Majitelem ČEVAK je rakouská společnost Energie AG Bohemia. Ta již v roce 2003 odkoupila VAK JČ od britské Anglian Water. Před dvěma lety získala od francouzské Veolie 1. JVS.

Nezávadnost fúze potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ČEVAK bude od května obhospodařovat 5026 km vodovodních a 2665 km kanalizačních sítí.