V historickém centru města mohou být popelnice na chodníku jen v době svozu odpadu. V ostatních lokalitách si lidé musejí dát nádobu do objektu, nebo si od města pronajmout metr čtvereční pozemku za 20 korun na rok. K tomu musí ještě zaplatit poplatek ve výši 320 korun za smlouvu, kterou vyřizují Městské služby Písek.

Toto opatření je součástí nové vyhlášky, která platí od začátku letošního roku. Vyhláška má zabránit tomu, aby na veřejných prostranstvích byly trvale umístěny mnohdy přeplněné popelnice, které jsou zejména v letních měsících zdrojem zápachu.

V únoru a březnu plnění vyhlášky kontrolovali strážníci městské policie a pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu a upozorňovali občany na nedostatky.

„Po upozornění mnozí občané sběrnou nádobu buď z chodníku odstranili, nebo požádali o pronájem pozemku,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Upozornil dále na to, že za porušení vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem lze fyzickým osobám uložit pokutu až do výše třiceti tisíc korun. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou zaplatit až 200 tisíc korun.

„V kontrolách dodržování vyhlášky nadále pokračujeme. V historickém centru, kde mohou být popelnice na chodníku jen v den svozu odpadu, velké problémy nejsou. Více jich je v jiných lokalitách města. Pokud lidé opakovaně nebudou respektovat vyhlášku, bude se tím zabývat přestupková komise městského úřadu,“ informoval velitel strážníků Jan Liška.

Stále více lidí i přes některé připomínky vyhlášku plní. „Chci poděkovat většině píseckých obyvatel za jejich přístup k této vyhlášce. Pochopili totiž záměr města a dávají tak najevo, že mají zájem žít v lepším a kulturnějším prostředí,“ dodala místostarostka Písku Hana Rambousová (VPM).