Tato téměř pětatřicetihektarová vodní plocha však nepatří obci Putim ani žádnému z jejích obyvatel. Je ve vlastnictví Písku, který ji pronajímá společnosti Blatenská ryba.

Koluje možná trochu škodolibá pověst, že putimští radní Podkostelní prohráli v kartách nebo vyměnili za dva soudky kořalky. Není to ale pravda, protože rybník je od svého vzniku součástí historického majetku Písku.

Obec Putim dosud zajišťovala sečení ploch kolem rybníka, i když to není její majetek. Na vlastníka Podkostelního se nyní obrátila s žádostí, aby město uhradilo náklady na prořezání stromů a obnovu laviček.

„Již před tím jsme se se společností Blatenská ryba dohodli na řešení problému s rákosím. To však neklade žádné finanční nároky na město Písek,“ řekl starosta Putimi Václav Varous.

Zástupci Putimi, Písku a Blatenské ryby potom společně posuzovali stav stromů i laviček.

„Větve z některých stromů ohrožují chodce, proto město zaplatí prořezávku, která bude stát kolem dvaceti tisíc korun. S opravou laviček radní nesouhlasili a navrhli jejich převedení do správy obce Putim,“ uvedl písecký starosta Miroslav Sládek.

Podle informací tajemníka Obecního úřadu v Putimi Petra Matouše obec devět poškozených laviček z celkového počtu deseti opraví na vlastní náklady. O prodeji Podkostelního rybníka obci Putim Písečtí neuvažují