„Pokud všechny práce půjdou podle našich představ, chtěli bychom učebnu otevřít od měsíce května,“ plánuje ředitel školy Martin Hrych.

Minulýtýden škola zahájila poslední práce.

„Zbývá nám osadit konstrukce pergoly a betonové lavičky. Musíme vysadit zeleň a upravit terén kolem učebny a také nakoupit vhodný nábytek na venkovní použití,“ jmenoval ředitel.

Na stavbu venkovní učebny loni získala škola třísettisícový dar od místní společnosti ZVVZ.