Významným datem zapsaném v bohaté historii skautingu v Písku je 9. duben 1920, kdy profesor tělocviku na reálce Karel Oberreiter založil 1. písecký oddíl skautů. Jeho členové se hned 17. dubna vydali na Mehelník, nejvyšší vrch Píseckých hor, cestou pozorovali stopy a učili se skautské značky.

Na Ameriku na úpatí Píseckých hor se skauti vydají také tuto sobotu 17. dubna. V lesním divadle zde slavnostně pokřtí almanach vydaný k 90. výročí založení a k dvaceti letům od obnovení skautingu v Písku.

„Program zahrnuje předání medailí dlouholetým členům skautského hnutí, kteří se zasloužili o rozvoj po roce 1989. Křtu se zúčastní také významné osobnosti českého skautingu. Za všechny jmenujme náčelníka chlapeckého kmene Zdeňka Prančla – Wabiho, spoluzakladatele poválečného 12. oddílu, později významného televizního a filmového režiséra Františka Filipa nebo předsedu jihočeské krajské rady Zdeňka Urbana – Bakhíru,“ informoval koordinátor projektu oslav Michal Mašík.

Připomněl dále, že návštěvníci lesního divadla se mohou těšit na zajímavý program, mimo jiné na vystoupení skautského dua. Bude možné si zakoupit almanach, ale i pamětní předměty jako placky a trička.

Po roce 1948 byl Junák nucen vstoupit do Svazu české mládeže, i když úředně nebyl rozpuštěn, jeho činnost byla značně omezena. Členové pracovali pod hlavičkou různých organizací, v Písku to byl například turistický oddíl Vladimíra Štěrby.

V letech 1968 až 1970 byla činnost skautů v Písku krátce obnovena zásluhou Vladimíra Štěrby, Libuše Franců a Karla Grimma.

Definitivně byl skauting v Písku obnoven koncem roku 1989. Ustavující schůze se konala 4. prosince v Divadelní kavárně a již počátkem druhého čtvrtletí následujícího roku začala většina skautských oddílů naplno pracovat. V lednu 1990 byla ustavena Okresní rada Junáka.

V únoru se uskutečnily oslavy Mezinárodního skautského dne, kterých se zúčastnila tehdy nejstarší skautka Věra Volfová.