Dodatek ke smlouvě schválila rada města.

„Celková cena navýšení je 963 317 korun bez DPH,“ informoval Jaroslav Dušek z odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu v Písku. Vícepráce navrhl technický dozor investora Pavel Brandejs.

„Jedná se o vícenáklady vyvolané složitostí stavby a jejím omezeným charakterem. Proto museli stavebníci zasahovat i do částí, které nebyly uvedeny v původním návrhu řešení,“ uvedl Brandejs.

Podle Brandejse také dělníci po rozkrytí stavebních konstrukcí zjistili problémy, které nemohli předpokládat. Další náklady vznikly firmě Kočí i tím, že světla, která měla v divadle být instalována, se už nevyrábí.

„Více peněz spolkne divadlo i kvůli výraznému zvýšení komfortu pro návštěvníky, který nabídnou lidem lepší sedadla,“ řekl Brandejs. Dozor investora navrhl i výměnu stávajících kabelů v provazišti za kabely odolné proti požáru.

„Důvodem byl spěch při přípravě návrhu kvůli termínu bourání jeřábu a ohlášení na stavební úřad,“ doplnil Brandejs.

Navýšení rozpočtu je dobrou zprávou i podle stavitele firmy Kočí Františka Maška a peníze navíc zajistí návštěvníkům divadla lepší komfort. „Světla, která budeme v divadle instalovat, jsou o osm tisíc za kus dražší než původní, která se už nevyrábí,“ informoval Mašek.

„Rozhodli jsme se investovat i do lepších sedadel. Ve chvíli, kdy projektanti psali plán, tato komfortní sedadla ještě nebyla na trhu,“ doplnil Mašek.
Podle Maška i Brandejse je velkým problémem vzduchotechnika v divadelní kavárně.

„Ta je v havarijním stavu, a pokud ji nevyměníme teď, budeme ji muset vyměnit později, a to bude stát více peněz,“ varoval Mašek.
Výměna vzduchotechniky v kavárně za 600 tisíc korun není součástí původního projektu a rada města ji zatím neschválila.