Z mapy města by už v dohledné době mohlo zmizet další místo nebezpečné pro chodce. Přechod přes železniční trať směrem do ulice Na Rozhledně, který je prakticky jediným spojením Hradiště s centrem města, je pro pěší nejen nebezpečný, ale není v podstatě legální.

„Ani po jedné straně není chodník, lidé se přes trať motají kolem projíždějících aut. Ale kudy máme chodit? Kolem Jitexu? To je dost z ruky a jiná možnost není,“ stěžuje si Ivana Roušalová, která tudy téměř denně chodí se dvěma dětmi. Městská hromadná doprava jí totiž příliš nevyhovuje.

Situaci by vyřešil přechod pro pěší přes trať ČD Protivín – Zdice, jehož projekt začal odbor dopravy Městského úřadu v Písku zpracovávat již v loňském roce. Ve hře byly dvě varianty. První předpokládala vyhradit pruh pro pěší na vozovce pod stávajícími závorami jako je tomu na přejezdu u hlavního nádraží směrem na Putimskou Vysokou.

„Na Hradiště a zpět do centra však chodí hodně lidí a jejich pohyb ve společném prostoru s vozidly by nebyl bezpečný. Proto byl zpracován projekt na vybudování nového přechodu a jeho vybavení samostatným zabezpečovacím zařízením,“ vysvětlil možnosti vedoucí odboru dopravy MÚ Michal Kovařík.

Projektant však náklady vyčíslil na téměř deset milionů korun. Podle drážních norem by totiž současně muselo být zrekonstruováno stávající zabezpečovací zařízení na přejezdu, které by v investici tvořilo nejvyšší položku.

„Proto byla navržena třetí kompromisní varianta. Stávající přejezd se rozšíří o nový, od vozovky výškově oddělený chodník. Tady bude možné využít dosavadní zabezpečovací systém, který bude osazen novými výstražníky a závorami,“ upřesnil Michal Kovařík.

Město má v letošním rozpočtu vyčleněnou částku potřebnou na dokončení projektové dokumentace i na vlastní stavbu. Vyřízení stavebního povolení však bude zřejmě složité, protože mu musí předcházet souhlas majitelů pozemků.

Tím prvním je akciová společnost Jitex, která je ale v insolvenčním řízení a nemůže nakládat se svým majetkem. Město nemá s kým jednat. Majitelem druhého pozemku je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta k celé záležitosti přistupuje tak, že město stavbou přechodu pro chodce znehodnotí její majetek.

Vyřízení souhlasu by ze strany SŽDC mohlo trvat i několik měsíců. Podnět k zajištění bezpečnějšího přechodu dali občané prostřednictvím Osadního výboru Hradiště. Kdy se situace změní, to nyní záleží na rychlosti rozhodnutí majitelů pozemků.