Písecká Arkáda poskytuje už rok obětem trestné činnosti psychosociální a bezplatnou právní pomoc.

„Program Spolu nabízí našim klientům tříměsíční intenzivní spolupráci, která kombinuje prvky individuální i skupinové práce. Pracujeme například s dětmi, které se staly oběťmi týrání a zanedbávání, nebo zejména se ženami, které se setkaly s domácím násilím,“ uvedla Andrea Veselá Vondrášková, která projekt v Arkádě vede.

Nyní v zařízení hledá pomoc celkem sedmdesát klientů, z toho je sedm dětí. „Některé děti se na nás obrátily samy, jiné přivedli kamarádi nebo jim spolupráci doporučil soud. Ženy nás vyhledávají především v situaci, kdy zvažují, že opustí násilnického partnera nebo když jsou pod tlakem okolí – rodičů, dětí, kteří naléhají, aby konflikty doma řešily,“ jmenuje Andrea Veselá Vondrášková.

Jak doplňuje, není výjimkou, že se oběti rozhodnou vyhledat odbornou pomoc i po několika letech, kdy se s násilím setkaly.

„Těmto ženám nabízíme především terapii prožitého traumatu,“ uvádí vedoucí projektu. Základem programu je vždy citlivý přístup a hledání řešení, která jsou pro rodinu dosažitelná. „Na začátku se snažíme získat důvěru klienta, motivujeme jej, aby problém začal řešit. Snažíme se s oběťmi setkávat intenzivně, minimálně jednou týdně. Pokud o to stojí, mohou navštěvovat skupinovou terapii,“ přiblížila Andrea Veselá Vondrášková.

Hodně využívaná je v Arkádě bezplatná právní pomoc. Klienti často nevědí, na co všechno mají nárok, jak řešit obtížnou rozvodovou situaci či jak se vypořádat s dluhy, které jim do manželství přinesl jejich partner.

Program Spolu je nyní podpořen na tři roky. Ale jak dodává Andrea Veselá Vondrášková, v Arkádě doufají, že služby poskytované projektem udrží.