V České republice se určitá forma onemocnění ledvin vyskytuje až u deseti procent obyvatel. „V nejzávažnějších případech, kdy funkce ledvin klesne pod 10 procent, mluvíme s pacienty o náhradě funkce ledvin jednou z metod dialýzy a o transplantaci,“ konstatoval primář hemodialyzačního střediska písecké nemocnice Zdeněk Hobzek.

Prevence a včasná diagnostika může pomoci předcházet či výrazně oddálit potřebu náhrady funkce ledvin dialýzou anebo transplantací. Pokud k selhání přece jen dojde, mají pacienti lepší výchozí pozici pro zahájení léčby – většina z nich si může vybrat mezi konzervativní hemodialýzou, prováděnou několikrát týdně v nemocničních zařízeních, a peritoneální, tzv. domácí dialýzou, kterou si může pacient samostatně nebo za pomoci svých blízkých či sester z agentur domácí péče provádět doma.

Důraz na prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění ledvin je kladen i v rámci osvětového programu Světový den ledvin. Ten již pátým rokem v řadě vyhlašuje Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Světový den ledvin se každoročně koná druhý čtvrtek v měsíci březnu.

Ledviny mají v těle nezaměnitelné funkce, odstraňují z krve škodlivé odpadní látky a přebytečnou vodu, podílejí se na udržování krevního tlaku, tvorbě hormonu erytropoetinu důležitého vývoj červených krvinek a také se podílejí na udržování zdravých kostí tvorbou vitaminu D.

Nemoci ledvin nebolí, proto lidé vyhledávají lékaře často až v akutních případech či při projevení příznaků, jako jsou například přibírání hmotnosti, trvalá únava, bolest v bederní krajině, nadměrné či příliš slabé močení, svalová slabost apod. Včasný záchyt chronického onemocnění ledvin je přitom snadný. První příznaky lze vyšetřit jednoduchým vyšetřením na přítomnost bílkoviny v moči, eventuelně. stanovení hladiny kreatininu v krvi.

Toto vyšetření běžně stojí zhruba šedesát korun.

„V případě, že je u pacienta po vyšetření diagnostikováno selhání funkce ledvin, pacient je lékařem informován o možnostech léčby. V naší nemocnici jsme připraveni pacientům nabídnout jak hemodialýzu, tak peritoneální dialýzu. Vlastní výběr dialyzační metody závisí zejména na zdravotním stavu konkrétního pacienta a také na stylu jeho života,“ konstatoval Hobzek.

Potřeba dialýzy nemusí nutně znamenat konec světa. Pro většinu nemocných (70 procent) je vhodná jak hemodialýza, tak peritoneální dialýza.

Pacienti, kteří si volí peritoneální dialýzu, se profilují jako ti, kteří jsou aktivní, samostatní, kteří si nechtějí nechat narušit svůj životní styl ani tak závažným onemocněním. Domácí léčba je také vhodná pro méně mobilní a starší pacienty, pro které by byl častý transport na hemodialýzu do nemocnice zátěží.