Počet povolených výherních hracích přístrojů (VHP) na území města se snižuje. Zatímco na konci roku 2008 jich bylo 288, k 1. lednu letošního roku o 72 méně. „To nás však nemůže uspokojit, protože v řadě případů výherní hrací přístroje byly nahrazeny terminály. Jejich provozování nemůže město nijak ovlivnit, povoluje je ministerstvo financí,“ uvedl místostarosta Tomáš Dušek (ODS).
Do závislosti na automatech upadá stále více lidí a snižuje se i jejich věk. Gamblerství ohrožuje vztahy v rodinách a nejen proto, že část rodinných rozpočtů končí v hernách.
„Měla jsem zkažený celý Štědrý večer,“ vrátila se ve vzpomínce o několik týdnů zpátky paní Vendula a pokračovala: „Byli jsme na návštěvě u mladých. Devatenáctiletý vnuk dostal pod stromeček obálku se slušným obnosem peněz. Chvíli po večeři se sebral a odešel. Od dcery jsem se dozvěděla, že šel do herny, prý tam tráví hodně večerů. Přitom studuje, takže tam utrácí hlavně peníze rodičů. Známí mi sice říkali, že je to dneska normální, ale já to nechápu,“ kroutí hlavou paní Vendula.
Peníze do rozpočtu
Příjmy z místních a správních poplatků a výtěžky ze zisku jsou nezanedbatelným zdrojem příjmů městského rozpočtu. Jen za loňský rok to bylo téměř 12 milionů korun, které město investovalo do volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Přesto se většina zastupitelů vyslovila pro přijetí nové obecně závazné vyhlášky. Zatím se však nepodařilo dosáhnout shody v tom, nakolik a jakým způsobem výherní hrací přístroje omezit.
V návrhu byly tři varianty. Podle první by výherní hrací přístroje mohly být provozovány pouze ve dvou místech na území města, a to v ulicích Pod Lesním hřbitovem a Pod Portyčskými skalami. „Plošný zákaz by byl v rozporu se zákonem, proto by bylo nutné ve vyhlášce vymezit místa, kde automaty mohou být povoleny,“ dodal Tomáš Dušek.
Podle druhé varianty by herny s VHP mohly být povoleny jen v místech, kde dosud jsou. Postupně by tak docházelo k jejich přirozenému úbytku. Třetí návrh stanovit okruh vzdálenosti, například 100 metrů od školského zařízení, kde není možné VHP povolit, se zastupitelům příliš nezdál vzhledem k nejasnému výkladu měření vzdálenosti.
Zastupitelka Eva Veselá (Svobodní) se vyslovila proti plošnému zákazu. „Zkušenosti z praxe ukazují, když se něco totálně zakáže, přemístí se to jinam. V tomto případě by to znamenalo vznik ilegálních heren. Na druhé straně chápu podnikatele, že se zákazu brání, protože přijdou o investované peníze.“
Ondřej Veselý (ČSSD) se zajímal o to, zda je možné zjistit, kolik je ve městě terminálů a zda se ministerstvo financí při jejich povolování ptá na názor obce.
„Před časem ministerstvo financí slíbilo, že se obcí bude ptát. Nepřineslo to však očekávaný výsledek, a tak ministerstvo od této praxe ustoupilo. Kontroly, které děláme s městskou policií, ukazují, že automatů sice ubývá, ale nahrazují je terminály. Pokud se tak nestalo, jsou majitelé heren na tuto výměnu připraveni,“ uvedla Dana Zbudilová z odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Písku.
Zastupitel a poslanec Tom Zajíček (ODS) upozornil na to, že ve Sněmovně leží návrh novely loterijního zákona, podle které by měla být posílena úloha samospráv v povolování VHP i terminálů.
Na návrh místostarosty Vojtěcha Bubníka (VPM) zastupitelstvo rozhodnutí o nové vyhláce odložilo, než ve Sněmovně alespoň v prvním čtení projde novela loterijního zákona. Deklarovalo záměr přijmout vyhlášku ve variantě 1. To by znamenalo povolování VHP v ulicích Pod Lesním hřbitovem a Pod Portyčskými skalami.