Milevští Romové se cítí ve městě ohroženi, uvedli při pondělní debatě s představiteli města. Nevraživost a hádky mezi nimi a většinovou společností vyvrcholily silvestrovskou a novoroční bitkou, při které někteří aktéři použili i baseballové pálky.

Další vlnu emocí nastartovaly texty na internetové síti Facebook. „Jsou tam až rasistické výhružky,“ řekl milevský Rom Michal Dunka.

Na pondělní besedu, jejíž tématem byla sociální a bezpečnostní problematika ve městě, zavítali kromě desítky místních Romů i zástupci policie a strážníků. Nedostavili se však provozovatelé podniků, kde k bitkám došlo. „Nepřišel jsem, protože jsem nemocný,“ vysvětlil Deníku provozovatel Herna–baru Cobra Jan Čeřovský. Další provozovatel Oldřich Veselý z Café Bistro nedorazil proto, že o tom údajně nevěděl.

„Všem jsme rozesílali e–maily,“ řekl místostarosta Michal Polanecký.

Na besedě vystoupili pracovníci několika odborů městského úřadu, hovořili o problematice placení nájmů či o možnostech zaměstnanosti.

Jana Vítková (25) z Kučeře téměř tři roky pracuje s milevskou romskou komunitou. Ve městě nyní žije asi 130 obyvatel romského etnika, při posledním sčítání se k romské národnosti přihlásilo podle slov starosty Zdeňka Herouta 24 osob. Jak Jana Vítková sděluje, této komunitě pomáhá s veškerými problémy.

S čím nejčastěji?
Jedná se především o dluhy a nezaměstnanost. Každý rok bývají někteří Romové zaměstnáni u Svazku obcí regionu Písecko a u Služeb města Milevska v rámci formy aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce Písek s názvem Veřejně prospěšné práce. V rámci veřejně prospěšných prací jsou Romové zaměstnáváni od března do listopadu. Poté jsou opět evidováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, někteří dostávají i podporu v nezaměstnanosti. Mnohdy se stává, že Romové nedocházejí na sjednané kontakty na úřad práce, tím dochází k jejich sankčnímu vyřazení z úřadu práce a zároveň i ke ztrátě možnosti požádat si o dávky pomoci v hmotné nouzi, a tím i ke ztrátě příjmu. Na základě této situace vznikají romskému etniku dluhy na nájmu, dluhy na poplatcích za odvoz odpadu, dluhy za stravné ve školkách a školách.

close zoom_in

Jak se jim snažíte pomoci konkrétně?
S Romy pravidelně komunikuji, pomáhám jim se sepisováním veškerých návrhů či žádostí, s vyřizováním dávek státní sociální podpory a dávkami pomoci v hmotné nouzi. Pomáhám jim při řešení neutěšené bytové situace, při hledání zaměstnání, podporuji a motivuji romské děti k tomu, aby studovaly a dostudovaly, zdůrazňuji jim důležitost a nutnost vzdělání, motivuji je k volnočasovým aktivitám, které by je zaujaly a odvedly od páchání trestné činnosti. Dále romské komunitě pomáhám při vyřizování záležitostí ve veřejných institucích. Snažím se o preventivní působení před rizikovými faktory, které komunitu ohrožují, a to před nevzdělaností, půjčkami, lichvou, kriminalitou, drogami, neplacením nájemného a podobně.

S Romy pracujete tři roky. Nastalo v nějaké oblasti zlepšení?
Určitě v oblasti zaměstnanosti. Každý rok probíhají veřejně prospěšné práce. Vykonávají je především ti, kteří mají dluhy na nájmu a díky tomu je snižují. V minulosti jsme měli problémy s docházkou dětí do školy. V současné době se docházka na základní školy značně vylepšila, je pravidelná. Bohužel u středoškoláků hojně zaznamenáváme ukončení studia v prvním ročníku z důvodu ztráty zájmu o učební obor, u děvčat z důvodu brzkého těhotenství či jiných důvodů.