Další rozvoj brzdily limity soustavy pro rozvod elektřiny. Díky nové transformovně za 120 milionů korun tato překážka padla. Investory, kteří by chtěli v zóně stavět, však momentálně město nemá.

„Jedná se o třetí rozvojovou etapu. Dvě dosavadní zahrnují téměř šedesát hektarů. Veškeré sítě jsme měli zajištěny, ale elektřina byla slabým místem. Nyní bude nutné rozvést sítě po samotných pozemcích,“ sdělil současný stav manažer průmyslové zóny Petr Matoušek.

Novou transformovnu za téměř 120 miliónů korun postavila energetická společnost E.ON Česká republika. V úterý ji energetici uvedli do provozu.

„Rychlý růst požadavků na nová připojení a rostoucí spotřeba elektřiny v průmyslové zóně i v některých částech města, kde se stavějí rodinné domy, už narážela na naše dodavatelské možnosti. Kdyby se problém neřešil, průmysloví i privátní investoři by brzy měli potíže s připojením k rozvodné síti. A to naše společnost nechtěla,” říká Václav Gavlasz, vedoucí regionální správy E.ON Písek.

Město už mělo plán, jak zasíťování zaplatit. „Pokud by zde vznikl vědeckotechnický park, mohli jsme získat dotaci z evropských fondů. Tato příležitost ale již padla,“ vysvětlil Petr Matoušek.

Město nedalo zelenou ani zájemcům o stavbu fotovoltaických elektráren. „Potenciál spočívá spíše klidovém zázemí, mohly by zde vzniknout například mateřská škola, středisko lékaře či zázemí pro rekvalifikaci,“ vidí budoucnost této části pozemků pro investory Petr Matoušek.

Rozhodnutí o stavbě nové transformovny sice padlo už v červenci 2006, ale stavět se začalo až v září 2009. Důvodem bylo přizpůsobení se platnému územnímu plánu a vyjednávání s vlastníky pozemků. Transformovna představuje malou, bezobslužnou továrnu, v níž se velmi vysoké napětí 110 kV převádí na vysoké napětí 22 kV. Jsou v ní dva obří transformátory – každý váží téměř 45 tun, je dlouhý více než pět metrů, široký přes tři a vysoký více než čtyři a půl metru. Náplň tvoří 8500 kilogramů oleje. Proti starším typům jsou ty současné výkonnější, úspornější a také méně hlučné. Dálkově je tato rozvodna ovládaná z Č. Budějovic.

Do rozvoje distribuční soustavy investuje E.ON v regionu správy Písek letos zhruba 140 miliónů korun. Jedná se o stavby nových trafostanic, distribučních vedení vysokého i nízkého napětí.