„Jedná se o zmlazovací a zároveň zdravotní řez korun stromů. Topoly nevykazují dobrý zdravotní stav, velmi často zde dochází k pádu suchých, ale i relativně zdravých větví, které ohrožují jak chodce, tak i zaparkovaná auta v Pažoutově ulici,“ uvedla tisková mluvčí MSP Lenka Gareisová.

I když stromy nejsou v dobrém zdravotním stavu, odbor životního prostředí Městského úřadu v Písku a středisko veřejné zeleně MSP se dohodly na jejich zachování. Topoly mimo jiné slouží jako větrolamy. Nebudou tedy odstraněny, ale jejich koruny se radikálně omladí.

Podstatně se sníží výška stromů a bude rovněž odstraněna téměř polovina větví. Středisko veřejné zeleně má s těmito zásahy velmi dobré zkušenosti. Už v loňském roce se podařilo zmladit velké topoly na sídlišti Portyč a v lokalitě Na Pěníku.

„Prořezávka stromů z bezpečnostních důvodů výrazně omezí pohyb chodců v této lokalitě. Na některých místech dojde i k úplnému uzavření chodníku. To vždy přes den v době od 8.00 do 17.00 hodin. Žádáme proto občany o spolupráci a pochopení při náročné, ale velmi užitečné akci,“ připomněla Lenka Gareisová.

Ošetření veřejné zeleně v ulicích, parcích a na sídlištích Písku se pracovníci MSP věnují již od poloviny prosince loňského roku. Postarali se o výchovný a udržovací řez u téměř 1200 lip, javorů, hlohů a dalších stromů v pouličních alejích.

Začaly už také prořezávky větších stromů především na sídlištích a v městských parcích. Podle informací z Městských služeb Písek ořezané větve stromů projdou štěpkovačem a dřevní odpad se potom přimíchává do kompostů na bioskládce.