Každý větší liják straší obyvatele domků v Lipové aleji. Teď mají obavy i z tání velkého množství sněhu. Jejich sklepy zřejmě opět zaplní voda.

Za sedm měsíců loňského roku se tak stalo pětkrát. Lidem došla trpělivost a na Městský úřad v Písku poslali petici.

„Nahromaděná odpadní voda, jež se kumuluje v prostoru ulice Lipová alej, pravidelně vyplavuje přilehlé rodinné domky. Vlivem těchto pravidelných zátop dochází k soustavným škodám na majetku majitelů domů,“ uvedl mluvčí petentů Jindřich Polívka.

Kapacita nestačí

Stížnosti však na radnici přicházejí nejen od obyvatel Lipové aleje, ale i z okolních ulic. Podle vyjádření zástupců provozovatele vodohospodářské soustavy města Písku, kterým je společnost Vodovody a kanalizace JČ, stávající kanalizační řad jednotné soustavy již kapacitně nezvládá odvádět veškeré přívalové vody.

VaK kanalizaci několikrát vyčistil od sedimentů a na jedné z přípojek osadil zpětné klapky. Další technický zásah byl u areálu Filmové školy a ke konci loňského roku došlo k propojení kanalizace v Hradišťské a Švantlově ulici.

Podle odborníků jde však jen o dílčí úpravy. „Řešením by bylo vybudování nové kanalizace. Nový řad by odváděl dešťové vody z ulic Nádražní, Klostermannovy, Baarovy, Raisovy, Na Pakšovce a Švantlovy a z Lipové aleje do řeky Otavy mezi plaveckým areálem a hotelem Pod Skalou,“ vysvětlila místostarostka Písku Hana Rambousová (VPM).

Kamenem úrazu je však cena. Tato akce by stála kolem 100 milionů korun. Ty však město bude mít nejdříve v roce 2015. „V současné době jsou již zahájené dvě velké akce za 75 milionů, a to vodovod a kanalizace Flekačky a Nový Dvůr. Kromě toho je v plánu rekonstrukce úpravny vody, druhá etapa čistírny odpadních vod a kalové hospodářství, vše zhruba za 180 milionů korun,“ doplnila Hana Rambousová.

Situaci by mohlo aspoň zlepšit vybudování příčného prahu na křižovatce ulic Nádražní a Klostermannovy za půl milionu korun. O jeho realizaci není ještě rozhodnuto.