Se studií, která mapuje budoucnost regionu Orlicka zahrnující například deset nových cykloturistických stezek, přívozů, vybudování mariny, sportovních přístavů a kotvišť, se ve čtvrtek seznámili zástupci obcí.

Ti se shodují, že region musí začít od vybudování čističek odpadních vod, aby se zlepšila kvalita vody v Orlické nádrži. „Když nebudeme mít čistou vodu v přehradě, lidé k nám na dovolenou stejně nepřijedou,“ zdůraznil starosta Kovářova Pavel Hroch.

„Pro obce může studie být podpůrným argumentem v žádostech o granty na konkrétní projekt. Tím může být například čistička, touto studií označená jako potřebná také z hlediska čistoty vody v Orlické nádrži. Úřadům a ministerstvům zase říká, které záměry a projekty jsou provázány s ostatními potřebami v území. A jsou zároveň racionálními řešeními, která by měla být podpořena,“ vysvětlil vedoucí manažer projektu Radek Boček.

Některé projekty jsou, jak dokládá například starosta Zvíkovského Podhradí František Blažek, dokonce ve shodě s územním plánem.

„Už nyní zpracováváme návrh komunikace do budoucího sportovního areálu. A přívoz jsem navrhoval už před čtyřmi lety, protože máme historický film, kde k nám Pražáci přijížděli auty jedině s přívozem. Už jsme tu měli několik zájemců, kteří by přívoz provozovali,“ zdůraznil František Blažek.

„Celá studie je navíc digitálně zpracována v systému, který umožňuje určení polohy dle zeměpisných souřadnic. Změřím množství fosforu ve vodě, pomocí GPS určím svoji polohu, údaj zanesu do studie, investorovi poskytnu důkaz, že meziročně se kvalita vody v této zátoce zlepšuje. Stejně tak například při kontrole a naměřeném zvýšeném množství fosforu umožní mapy studie najít, kdo po toku nade mnou může být tím hříšníkem,“ podotkl Boček.

Zástupci zúčastněných orgánů a obcí mohou ještě do pondělí 15. února dodat doplňující podněty a požadavky.