Téměř šestnáct procent obyvatel města bydlí na sídlišti Portyč. Zahuštěná zástavba, nedostatek zeleně, parkovišť i dalšího vybavení přispívají k tomu, že toto převážně panelové sídliště nemá nejlepší pověst.

„Bydlím tady už více než třicet let a život je stále méně snesitelný. Hodně lidí na malém prostoru a nedostatečné vybavení sídliště, to jsou důvody k častým konfliktům,“ myslí si Zdeněk Novák ze Stínadel.

Za přispění peněz z Integrovaného operačního programu Evropské unie se však situace začíná měnit. Do roku 2015 by na tomto sídlišti mělo být proinvestováno více než 200 milionů korun.

Zhruba polovina těchto prostředků půjde na úpravy veřejných prostranství, druhá je určena na regeneraci bytových domů. Rozsah oprav domů závisí na iniciativě jejich vlastníků. V první výzvě byly schváleny čtyři projekty celkově za 35 milionů korun.

Nyní město vyhlásilo druhou výzvu na regeneraci bytových domů. „Je na ni určeno 13 milionů korun a žádosti budeme přijímat do 31. března. Zájemci mohou získat až 36 procent uznatelných nákladů. Investice se týká především fasád, oken, střech, balkonů a případně stability domu,“ informovala místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Žadatelé musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci, rozpočet a předepsané audity. Zároveň si musí zajistit úvěr na předfinancování projektu.
Vymezená zóna zahrnuje ulice Třebízského, Vinařického, Jablonského, Přemyslovu, Na Pěníku a Na Stínadlech a části ulic Čechovy, Dvořákovy, Pražské a Topělecké.

Ozdravnou kůru na sídlišti Portyč má za sebou již lokalita Stínadla. Novou podobu bez bariér dostaly komunikace a chodníky, doplněny byly mimo jiné odpadkové koše, lavičky a dopravní značení. Oprava Stínadel stála 4,6 milionu korun. Město uhradilo jen 15 procent, větší podíl zaplatila Evropská unie.