Obec čekají v letošním roce především úpravy a zkrášlování veřejného prostranství. Zisk Oranžové stuhy přinesl Branicím peníze. Ocenění obec obdržela vloni v krajském kole Vesnice roku za spolupráci se zemědělskými subjekty, konkrétně za součinnost s místním zemědělským obchodním družstvem.

„Za vítězství jsme získali 600 tisíc korun z ministerstva pro místní rozvoj. Peníze chceme použít na rekonstrukci topení a na další úpravy v prodejně, kterou jsme před dvěma lety odkoupili,“ řekl starosta Stanislav Češka.

Další finance za zisk stuhy míří do Branic z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. „Z této dotace můžeme čerpat 300 tisíc korun. Rádi bychom dodělali nádvoří za kulturním a obytným domem a prodejnou,“ uvedl starosta Češka. Jak doplnil, jedná se o položení asfaltu, úpravu obrubníků, výsadbu zeleně a zatravnění.

Peníze na zkrášlování obce nejsou jediné, o které Branice usilují. „Podáme žádost na Jihočeský kraj o dotaci na živou kulturu. Na podzim bychom rádi zopakovali svatováclavské posvícení,“ přiblížil starosta. Dvoudenní akci navštívilo vloni kolem tří stovek lidí, přispělo k tomu i teplé podzimní počasí. Program byl pestrý: hasičská soutěž, drakiáda, filmové představení či živá hudba. „Pokud dotaci nezískáme, ve spolupráci s hasiči dáme posvícení nějak dohromady,“ řekl starosta.

Výhoda? Školka

Hasiči jsou jednou z aktivních složek obce. V Branicích žije 306 obyvatel. Počet lidí zůstává v posledních letech neměnný.

Snahou zastupitelů je, aby obec letos koupila pozemky u fotbalového hřiště. V současné době totiž Branice nenabízejí žádné stavební parcely. „Tyto pozemky nemáme, je to problém,“ ví starosta.

Velké plus pro mladé rodiny představuje mateřská škola. Na její provoz obec každoročně doplácí okolo tří set tisíc korun. O budoucnost mateřinky strach Braničtí nemají. V roce 2008 se v obci narodilo osm dětí, letos jich bude minimálně pět.

Vlaků jezdí méně

Velkou nevoli vyvolala v obci prosincová změna vlakového jízdního řádu. České dráhy zrušily podle informací místních lidí všechny dopolední vlaky mířící jak z Branic, tak i do Branic. „Především důchodci byli zvyklí, že jim dopolední vlaky jedou,“ postěžoval si starosta Stanislav Češka.