Písek – Hlasování, při kterém bylo nutné k zařazení bodu do programu čtrnáct hlasů, ale pro všechny přineslo překvapující výsledek. Pro návrh bylo pouze dvanáct zastupitelů, pět se zdrželo hlasování a pět bylo proti. Zbylých pět zastupitelů pak vůbec nehlasovalo. Bod se tak na program jednání nedostal. Občanští demokraté vlastního starostu neodvolali kvůli rozštěpenosti na dva tábory.

Překvapilo vás rozuzlení celé kauzy v podobě neúspěšného hlasování o vašem odvolání?

Pro mě to překvapení bylo. Kampaň běžela několik dní, takže všichni brali jako hotovou věc, že skončím. Byla to velmi nepříjemná situace, která přišla jako blesk z čistého nebe.

Takže jste odvolání vůbec nečekal?

Ne. Když jsme byli před rokem v obdobné situaci s mojí předchůdkyní Evou Veselou, scházela se rada ODS několik měsíců a hledala řešení. Tady to bylo najednou – bác ho. Bez jediné konzultace, bez upozornění na chyby. Nejsem neomylný, ale nikdo mi do té doby nic nevytýkal.

Kdy jste se o plánu vašich spolustraníků dozvěděl?

Byl jsem s rodinou na dovolené. V pátek mi přišla textová zpráva na mobil od předsedy místní organizace Otomara Gottsteina, že na neděli svolává mimořádnou radu. Zavolal jsme mu a bez jakéhokoliv pozdravu mi pouze oznámil „bylo by dobré, abys v pondělí rezignoval“. Celé to vnímám jako velmi nešťastný krok pro ODS, pro důvěryhodnost komunální politiky.

ODS je nyní rozštěpena na dva tábory. Domluvíte se ještě nebo hrozí rozdělení?

Nevím. Nevím, jestli jsem vůbec osobou, která by se k tomu měla vyjadřovat. Před rokem jsem nastoupil do rozjetého vlaku, věnoval jsme se práci na radnici a věci v ODS jsme neřešil. Faktem ale zůstává, že během této doby vzrostl počet členů místní organizace z osmdesáti na sto šedesát. Když se podívám, co to znamenalo v jiných regionech například v Ústí… Někde jsem četl výraz nová krev. Myslím, že zakládající členové strany v Písku se současným stavem také nesouhlasí.

Lze s tím něco dělat?

Dalo by se, ale dostaneme se zas k tomu, co se dělo v Ústí. A to by nebylo dobré.

Jaký bude další vývoj v ODS?

Hodně napoví nominační sněm, který se bude konat v polovině dubna. Na celostátní i místní úrovni se mluví o sebereflexi, mě k ní také vyzývali, nebráním se tomu, ale mám obavu, aby strana měla co nabídnout. Dění rozhodně nahrává oponentům.

Vaši kritici z řad členů ODS i opozice vám vytýkali, že nereprezentujete zájmy města…

Chyběl mi od nich konkrétní příklad. Ať řeknou, kde jsem selhal, když jsme například vedl delegaci v partnerském městě. Ať uvedou příklad, kdy jsem třeba někomu desetkrát odmítl schůzku. Nikdo s ničím nepřišel. Nejsem neomylný, ale nikdy jsem neudělal nic s úmyslem někoho poškodit. Kritika mě pohání vpřed, zamyslím se, co udělat příště lépe. Na osobní výpady a útoky na rodinu ale reagovat neumím a ani nechci.

Za konkrétní příklad vašeho selhání byl prezentován článek v městském zpravodaji, kde jste se ostře pustil do členek občanského sdružení Za hřiště…
Už se mě ptali lidé, jestli jsme to psal s horkou hlavou. Nepsal. Mohl jsem to napsat mírněji, mohl jsem být diplomatičtější, ale rád bych se s nimi osobně setkal a vše řešil. Celou kauzu považuji za zástupný problém.

Kritici vytýkali i malý rozsah vaší odpovědnosti…

To je úsměvné. Na tohle místo jsem nastoupil před rokem a agendu zdědil. Tak měly být úkoly přerozděleny při mém nástupu do funkce. V tomhle případě už jde o čirý populismus.

Argumentem byla i úspora financí. Nejsou tři místostarostové pro Písek moc?

Nerad bych dělal unáhlené soudy. Už tady fungoval model s jedním i dvěma místostarosty. Všichni vám řeknou, že se práci věnovali enormně. Musí pracovat, ale také reprezentovat. Nakonec o počtu rozhodne vítězná strana nebo koalice po podzimních volbách.

Ale jak to vidíte vy?

Tři místostarostenské posty umožní věnovat se voleným zástupcům maximálně ve prospěch občanů. Určitě by se neměl ten počet navyšovat.

Nebyl jste podle vašich kritiků nakloněn úsporám na odborech, které spadají do vaší kompetence…

Mám na starosti mimo jiné Městské služby Písek a odbor kultury a cestovního ruchu. Hlavně u služeb jsou škrty naprosto markantní. Dostaly za úkol uspořit dvanáct milionů, nakonec se zastupitelé shodli na polovině této sumy. Výpověď dostalo osmnáct lidí. Dotklo se to plaveckého bazénu, odešli vrátní ze zimního stadionu. Vždy jsme ale dbali na to, aby zůstal zachován komfort pro občany.

A kultura?

Písek je vnímán jako kulturní a sportovní město. Snažili jsme se udělat s penězi, které jsme měli, dostatečně atraktivní program pro místní i návštěvníky odjinud. Usnesení zastupitelstva hovořilo o pětiprocentních úsporách. Na odboru kultury jsme dosáhli jedenácti procent – seškrtali jsme 442 tisíc korun.

Městské služby se už v lednu ocitly pod palbou kritiky kvůli zimní údržbě…

Vždycky musíme vyjít z toho, na co máme a co chceme. Já jsem rád, že napadlo takové množství sněhu, protože jsme si mohli v praxi vyzkoušet, do jaké míry náš systém funguje. Odhalili jsme slabiny. Například před nemocnicí budeme uklízet sníh častěji, stejně tak z druhé příchozí cesty od Budějovické ulice. Paprskový systém měl zajistit, aby se lidé ze svých domovů dostali na polikliniku, do nemocnice, na úřady, kam potřebují. To se nám, myslím, podařilo. K 31. lednu 2010 jsme měli z rozpočtu na zimní údržbu vyčerpány 2,2 milionu korun ze 3,8 milionu, které máme celkem k dispozici. Jiná města už nyní sahají do rezerv. Jde o obrovské částky. Jedno noční odvážení sněhu z Velkého náměstí vyjde na šedesát tisíc korun. Chtěl bych určitě poděkovat lidem, kteří si uklízeli před svými domy, i když už nemusejí.

Zejména lidé ze sídlišť si ale stěžovali, že sníh zůstal na chodnících, mezi auty…

Sice to nepatří do zimní údržby, ale služby se snaží vycházet lidem na sídlištích vstříc. Odvážejí odpad, který nechávají obyvatelé domů vedle popelnic a který by měli odvézt do sběrných dvorů… Celá zimní údržba je o kompromisu mezi tím, co chceme a co nám dovolí omezené finanční prostředky.

Neohrozí úsporný plán závazek dát ročně sedm procent rozpočtu do oprav komunikací?

Na toto číslo se dostaneme. Schválené jsou pro letošní rok rekonstrukce ulic T. Šobra, Čapkovy, Na Flekačkách, Prokopovy, spolupracujeme s krajem na opravě Nového mostu. Sedm procent možná i překročíme.

Městu se nepodařilo získat dotaci na rekonstrukci plaveckého stadionu. Jaká bude budoucnost této akce?

Kdo je připraven, není překvapen. Plavecký stadion je třicet let starý. Víme o vadách, které tam jsou a v příštím roce by stav střešní konstrukce měl posoudit statik. Nerad bych, aby se opakovala situace s Divadlem Fráni Šrámka, které muselo být uzavřeno ze dne na den. S žádostí jsme neuspěli. To se stává. Jsme připraveni podat ji v únoru znovu. Žádali jsme o sedmdesát milionů korun, celkové náklady i s výstavbou podzemních garáží pro sto padesát aut činí dvě stě milionů korun.

Nesehnali jste peníze ani na opravu školy na Alšově náměstí…

Město má v současné době tři velké budovy – Sladovnu, kulturní klub a přibude divadlo. Bojím se, aby prostředky na provoz podobných zařízení nezahltily rozpočet města. U školy na Alšově náměstí je cenná čelní stěna. Tu odtud nikdo neodnese. Co vznikne za ní, je otázkou. Umím si představit výběrové řízení na soukromého provozovatele, jehož podmínkou bude, že například třicet procent plochy musí věnovat pro sociální účely.

Litujete některých kroků v křesle místostarosty?

Smích

Udělal byste něco jinak, zdá–li se vám slovo litovat příliš tvrdé?

Tvrdé není vůbec. Lituji toho, kam se dostala situace kolem mé osoby a ODS. Svou budoucnost v komunální politice si musím promyslet. Určitě chci ale dokončit tohle volební období. Co bude potom, nevím, třeba nová krev rozhodne, že nezapadám do koncepce… Jsem ale rád, že se mi povedlo prosadit vyhlášení grantových programů v oblasti kultury a cestovního ruchu na dřívější termín. Letos se žadatelé dozvědí, kolik peněz dostanou již 18. února. Dříve to bylo v polovině roku. To je slib, který se mi povedlo splnit.