„Popětadvacáté masopust opět držíme, na návsi se pobavíme, každé stavení navštívíme a dobré popřejeme.V dobré náladě budeme, takže povolení nám dej, ať začne ten skalský pětadvacátý rej,“ vyzval v sobotu 6. února krátce po poledni starostku Pavlu Poláčkovou Pudr. Míša Fík, hlavní hygienik skalského masopustu.

Klíč od vesnice masky dostaly a v čele s koňským spřežením vezoucím muzikanty z Prácheňské kapely se vydaly obejít celou obec. Před tím se všichni účastníci vydatně posilnili v hospodě na tradičních vepřových hodech se zabijačkovými pochoutkami.

Řidiče projíždějící obcí stavěly maškary u závory s nápisem "les Řáholec" a volbou mezi panákem alkoholu nebo limonádou. "Žádnou limonádu tady nemám," smál se jeden z "celníků", který vybíral poplatek za průjezd.

Odpoledne se vyřádily děti na maškarním reji a večer čekala maškarní tancovačka s tombolou na dospělé.