Další škola na Písecku vydává propagační letáky. Tentokrát se o získání nových žáků pokouší ZŠ Albrechtice nad Vltavou, ale skromněji než sousední škola. Nevydává dva tisíce letáků jako Záhoří, ale jen deset.

„Nejde o velkou snahu jako v Záhoří. Letáky, které jsme vytiskli na barevné kopírce na obecním úřadě, vylepíme po obci na vývěsní plochy, a to i v Pasekách, Tálíně a Všeteči,“ říká starosta Václav Kaifer.

„Naším cílem není nikomu přetahovat děti, to by ani nešlo, ale dostat děti, které chodí k nám do školky, do první třídy. Snížit počet dětí z Albrechtic, které dojíždějí do jiných škol,“ vysvětluje Kaifer.

„Je to společná iniciativa obce a školy. Někteří rodiče totiž posílají děti do školky k nám, protože ji máme zdarma, a pak je přihlásí na základní školu jinam, do Písku nebo Týna nad Vltavou,“ doplňuje Václav Kaifer.

Tomu chce obec zabránit, protože chybějící žáci jí dělají díru do rozpočtu.

„Máme ve škole pouze 21 žáků a norma je 24. Za chybějící děti musíme doplácet 129 tisíc korun za rok, což je hodně,“ doplňuje Kaifer. Přitom rozpočet obce na letošní rok počítá s příjmy 11 milionů. Jiným způsobem se snaží získávat děti další malotřídka, tentokrát z Kluk.

„Moc nevěřím v účinnost letáků a podobné propagace. Škola musí mít něco za sebou, natisknout letáky nestačí. Ale v Čechách by se mělo všeobecně více dbát na propagaci malých škol. Není pravda, že by venkovské školy byly nějaké méněcenné. Děláme různé akce pro rodiče s dětmi, které zaplňují jejich volný čas. Chodí sem hlavně předškolní děti. Pořádáme cvičení rodičů s dětmi, výrobu draků, ozdob,“ vysvětluje ředitelka školy Marcela Ivanenková.

Škola našla i další způsob, jak se zdarma propagovat. „Posíláme články do novin, čímž dáváme rodičům vědět, že se na škole něco děje,“ doplňuje ředitelka.

Leták rozesílá do okolních obcí i Základní škola Čížová. „Posíláme informace o škole do Předotic, Vráže a Ostrovců a prosím starosty, aby je vyvěsili v obci,“ říká ředitel školy Vlastimil Šálek.

„Podle mého názoru rodiče v Čížové vědí, co mohou od školy čekat a že se na ni mohou spolehnout. Takže žáků máme celkem dost, 46 ve třech třídách, a nějak extra rodiče přesvědčovat nemusíme. Velmi výjimečně se stává, že děti dají do Písku, ale to je spíš v případech, kdy se k nám třeba z Písku přestěhují, protože se v obci hodně staví,“ doplňuje ředitel Šálek.