Některé obce na Písecku by uvítaly změnu zákona, podle kterého by úředníci městského nebo obecního úřadu mohli kontrolovat, čím lidé topí, a to i přes nesouhlas majitele. Na lidi pálící plasty by tak mohl dopadnout zákon.

„Určitě by to bylo dobré, protože my dnes nemáme vůbec žádnou páku, jak zjistit, co kdo pálí v kamnech. Různé nápady jako využití čichačů zůstavají jen v rovině teorie,“ řekl Jan Jelínek z Městského úřadu v Protivíně.

„Lidé si občas stěžují, ale jen ústně. Spíše to zaslechneme na ulici, písemně nám zatím nikdo nic neposlal, takže tento problém není příliš vážný,“ doplnil Jan Jelínek.

V městysu Sepekově velké problémy s nerozumnými majiteli kotlů nemají. „Hodně lidí tu topí plynem,“ vysvětluje starosta Stanislav Sedláček.

„Kdyby někdo v kotli pálil třeba plasty, určitě by se jeho sousedi ozvali,“ domnívá se starosta. Obyvatelé Sepekova jsou ostražití, nedávno obec totiž likvidovala větve a lidé si mysleli, že pálí odpad.

Ani v Chyškách podle starosty Miroslava Maksy problémy s pálením PET lahví či bot nemají. Odhalit lidi, kteří házejí do kotle všechen odpad, by podle Miroslava Maksy šlo tím, že by úředníci zkoumali složení popele. Nahlížet do kotlů je podle něho zbytečné. 

„Nelíbilo by se mi, kdyby někdo chodil do domů a kontroloval by, čím tam topí,“ říká Maksa.

V současné době mohou úředníci z městských a obecních úřadů a České inspekce životního prostředí kontrolovat, čím lidé topí, ale majitel je do objektu musí pustit. Naproti tomu podnikatele mohou kontrolovat bez omezení.