První pracovní den nového roku poprvé v této zimě důkladně prověřil, jak je město připraveno na úklid chodníků podle změněných podmínek. Až dosud za škody způsobené stavem chodníků odpovídali majitelé přilehlých nemovitostí, nyní je to vlastník, tedy město.

„Když jsem šla ráno před osmou do kostela, byly chodníky jako klužiště. Teď už je to lepší, ale město na to mělo věnovat víc peněz a lidí,“ uvedla včera po desáté hodině Mirka Štrosnerová.

Jiného názoru je Zdeněk Novák z Písku: „Já si myslím, že kdo nemá zdravotní problémy, může chodník uklízet jako dříve. Nakoupit drahé stroje a nabrat lidi kvůli několika zasněženým dnům v roce se mi zdá nehospodárné. Peníze se dají využít jinde.“

Město Písek již v září loňského roku přijalo opatření, aby z jakékoliv části města byl po udržovaných chodnících paprskovitě zajištěn přístup ke všem důležitým objektům, jako je nemocnice, poliklinika, městská a republiková policie, pošta, banky, objekty sociální péče a další.

„Úplnou schůdnost všech chodníků na území celého města však nejsme schopni zajistit bez pomoci veřejnosti. Proto jsme požádali občany, aby podle svých možností i nadále odklízeli sníh, případně sypali chodníky před svými domy. Odpovědnost za případné úrazy nese i v těchto případech město,“ uvedl místostarosta Tomáš Dušek (ODS).

Část obyvatel tuto žádost vyslyšela. Šlo hlavně o střed města, ale i některé panelové domy na sídlištích.

„Celá léta jsme byli zvyklí chodník uklízet, jinak bychom za chvíli měli obchod zanesený sněhem a blátem,“ sdělila Vladimíra Šlechtová z knihkupectví na na Velkém náměstí.

Městské služby Písek mají pro zimní údržbu k dispozici šest sypačů, z toho dva na chodníky, dvě sněhové radlice za traktor a další techniku.