Prodej známek pro obyvatelstvo (hotovostní platba) na rok 2010 se uskuteční od 4. do 30.ledna a oproti minulým letům bude probíhat pouze v kanceláři Městských služeb, s.r.o., Pražská 372, Písek.
Provozní doba

pondělí: 9 - 11.30 a 12 - 17 h.

úterý: 7.30 - 11.30 a 12 - 14 h.

středa: 9 - 11.30 a 12 - 17 h.

čtvrtek: 30 - 11.30 a 12 - 14 h.

pátek: 7.30 - 11.30 a 12 - 14 h.


Ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2010:
Ceny včetně DPH
Svoz 1x týdně
(nebo 52 pytlů)
obyvatelstvo - 1824 Kč
Firmy - 1990 Kč

Svoz 1x za 14 dní
( nebo 26 pytlů)
obyvatelstvo - 948 Kč
firmy - 1034 Kč

Smrkovice
obyvatelstvo - 276 Kč
firmy - 301 Kč

Kontejner
2x týdně
obyvatelstvo - 17 592 Kč
firmy - 19 192 Kč

Ceny pro podnikatele a obyvatelstvo jsou rozdílné z důvodu jiné sazby DPH pro rok 2010, která byla stanovena pro obyvatelstvo 10 procent a pro firmy 20 procent.

„Pro obyvatelstvo je velmi důležité uschovat si doklad o zaplacení, jelikož v průběhu letošního roku se právě tímto dokladem budou prokazovat při odevzdání odpadu na sběrném dvoře,“ připomněla tisková mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

V letošním roce je zrušena vynášková služba, sběrné nádoby na komunální odpad je třeba přistavit (dle vyhlášky) v den svozu, a to před obvyklou hodinou svozu.
Sběrnou nádobou je rovněž pytel označený speciální známkou. Tyto pytle slouží jako náhrada za typizovanou nádobu s vnitřním objemem 110 l.