My třídit umíme,“ mohou si po právu říkat obyvatelé Minic, Cerhonic, Vojníkova, Čimelic a dalších obcí ze severu Písecka. Ze dvanácti obcí a měst oceněných v soutěži ve třídění odpadu je polovina z píseckého okresu. V kategorii do 499 obyvatel patří Písecku dokonce všechny medailové posty.

„Jsme malá obce, kde je všechno na očích. Lidé na sebe vidí a navzájem se hlídají. Osobně chodím na kontroly, když je něco špatně vytříděné, samozřejmě to napravím,“ konstatoval starosta vítězné obce Minice Jan Synek, když v úterý v Č. Budějovicích převzal od organizátorů peněžní dar 25 000 korun na nákup odpadových nádob. Minice mají na pouhých 37 obyvatel hned dvě takzvaná kontejnerová hnízda na tříděný odpad.

„Celorepublikový průměr je přitom téměř 130 lidí na jedno hnízdo,“ podotkl za organizátory soutěže Milan Tomík.

Také Cerhoničtí, kteří skončili v kategorii do 499 obyvatel druzí, si pochvalují ukázněnost lidí v obci.

„Správné třídění je u nás zažité. Loni jsme byli v soutěži také druzí a předloni první. Za odměnu jsme si tehdy přikoupili další kontejnery, takže v současné době máme na 135 obyvatel čtyř hnízda,“ sdělila starostka Cerhonic Marcela Vašínová. Také letos plánují Cerhoničtí nákup dalšího kontejneru na tříděný odpad. Třetí skončil v kategorii nejmenších sídel Vojníkov.

Mezi obcemi do 1999 obyvatel bylo třetí Záhoří a druhé Čimelice.

„Jak správně nakládat s opadem u nás určitě ještě všichni nepochopili, ale jsme na tom dobře. Máme osm sběrných míst. Kontejnery bývají přeplněné hlavně po víkendu, kdy se nahromadí odpad od lidí projíždějících po hlavním silničním tahu směrem na hlavní město Prahu. Ti nám hodně přispívají. Jedním z oceněným by tak měl vlastně být i pražský primátor Bém,“ podotkl se smíchem starosta Čimelic Josef Hrouda.

Porota soutěže My třídit umíme 2009 hodnotila sedm kritérií. „Kromě celkového množství sebraných vytříděných odpadů jsme brali v úvahu také škálu druhů odpadů, které se v jednotlivých obcích odděleně sbírají,“ vysvětlil Milan Tomík z pořádající agentury. Soutěže se zúčastnilo 522 obcí. Oceněné obce dostaly peněžní dary na nákup odpadových nádob.