Více než 200 milionů korun by činil schodek rozpočtu města, pokud by se při jeho sestavování vyhovělo všem požavkům odborů městského úřadu. Škrty tedy musely být radikální.

Do příštího roku půjde město se schodkem přesahujícím 37 milionů korun, který bude kryt zapojením rezerv z dosavadního hospodaření města. Vedle toho město vydá dalších více než 16 milionů na splátky úvěrů a úroků z úvěrů. Největší je desetimilionová splátka úvěru na rekonstrukci kulturního domu.

Daňové příjmy

Místostarosta odpovědný za finance Vojtěch Bubník (VPM), označil sestavování rozpočtu na rok 2010 za dosud nejsložitější.

„A může být ještě hůř. Skončila doba vysokých kapitálových příjmů, které plynuly především z prodeje bytů. Rozpočet je tak limitován daňovými příjmy, které v příštím roce budou tvořit 56 procent celkových příjmů města. I sebemenší propad bude v hospodaření Písku znát,“ zdůraznil Vojtěch Bubník.

Připomněl ale jednu výhodu. „ Město je již třetím rokem plátcem daně z přidané hodnoty, každoročně tak na investicích šetříme devatenáct až dvacet procent nákladů. Vloni činily příjmy z této daně téměř 88 milionů korun,“ dodal místostarosta Bubník.

Diskuse na jednání zastupitelstva k rozpočtu trvala půldruhé hodiny a zaznělo v ní dvaadvacet příspěvků, podnětů a návrhů. Zastupitelé napříč politickým spektrem se shodli na tom, že by se neměli zastavit již rozestavěné stavby a akce, na které město získá státní nebo evropskou dotaci.

Jiří Lejčar (KSČM) souhlasil s omezením některých investic, ale připomněl: „Neměli bychom v žádném případě zanedbávat údržbu a opravy městského majetku. Po generálce volá zejména letní kino.“

Kde jsou rezervy

Doporučení finančního výboru k dalším úsporám přednesl jeho předseda Ondřej Veselý (ČSSD): „Navrhujeme snížit výdaje v kapitole kultura, a to o 350 tisíc korun na soutěž kreslířů Cartoon Meeting a 400 tisíc určených na Festival nad řekou.“

S tím ale nesouhlasil místostarosta Tomáš Dušek (ODS). Připomněl, že cestovní ruch, který obě aktivity podporují, je po podnikání a lidských zdrojích třetí prioritou ve Strategickém plánu rozvoje města. „Měli bychom si ujasnit, zda chceme, aby byl Písek vnímán jak kulturní a sportovní město, nebo zda tradiční akce omezíme, či zrušíme,“ uvedl Dušek.

Značnou diskusi vyvolalo už i před zasedáním zastupitelstva snížení úhrad pro Městské služby Písek ve výši 12,5 milionu korun. Pro společnost by to znamenalo uspořit na provozních nákladech 23 procent.

Za téměř likvidační označili tento postup Tom Zajíček (ODS) a Karel Vodička (KSČM). Podle názoru místostarosty Tomáše Duška by tato úspora měla být poloviční. O výši úhrad mandátních smluv s městskými službami rozhodnou zastupitelé v lednu.

Schválený rozpočet na příští rok počítá s příjmy ve výši 614 854 tisíc a s výdaji 652 130 tisíc korun. Rada města má za úkol zapracovat do rozpočtové změny návrhy ze jednání a předložit je na lednovém zasedání zastupitelstva.

Jako priority pro rozpočtovou změnu byly stanoveny akce financované z dotací, výstavba komunikace a parkoviště Samoty a komunikace v Prokopově ulici.