Vodohospodářský majetek města v hodnotě přes 2,2 miliardy korun dosud provozuje společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.

Má velkou šanci, že s ní město uzavře smlouvu i na příští období. Obstála nejlépe v dosavadním průběhu koncesního řízení a zastupitelé její nabídku poslali dál.

„Návrh smlouvy posoudí ministerstvo financí. Případné připomínky projedná zastupitelstvo a potom se definitivně vyjádří ke koncesní smlouvě,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Dušek (ODS).

Do dalšího průběhu koncesního řízení však ještě může zasáhnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Komise, která posuzovala nabídky a jejímiž členy byli zástupci všech volebních stran, se neshodla na tom, zda soutěž byla regulérní.

Údaje jsou tajné


Na čtvrtečním jednání zastupitelstva to uvedl její předseda Karel Vodička (KSČM). „Podle některých poznatků jeden z účastníků poskytl nejméně jednomu dalšímu údaje a mohl tak ovlivnit výsledky koncesního řízení,“ řekl Karel Vodička.

Jeho slova vyvolala místy až bouřlivou diskusi. „Požaduji uvedení konkrétních údajů, jinak by mohlo jít o obstrukci,“ namítla Eva Veselá (nezařazená). Za odvážnou spekulaci označil slova předsedy komise zastupitel a poslanec Tom Zajíček (ODS).

Administrátor koncesního řízení Jan Hárovník upozornil na to, že nelze zveřejnit údaje jednání komise. Zastupitelé by se s nimi mohli seznámit až po podepsání slibu mlčenlivosti.

„V koncesním řízení i přes určité pochybnosti ze strany některých zastupitelů lze pokračovat. Dokud smlouva není podepsána, je možné koncesní řízení zrušit,“ uklidňoval Hárovec.

Ondřej Veselý (ČSSD) označil nabídku VaKu za kvalitní. „Ale sdělení předsedy komise Karla Vodičky mě uvedlo do rozpaků. Podle mého názoru nejde o nekalou soutěž, ale mohlo by jít o kartelovou dohodu. To však může posoudit jen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho stanovisko rozptýlí všechny pochybnosti,“ myslí si Veselý.

Do konce prosince


Jeho návrh podpořili Václav Gavlasz (ČSSD), Otomar Gottstein (ODS) a další. V přijatém usnesení zastupitelé uložili radě města předložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nabídky všech uchazečů koncesního řízení s žádostí o posouzení, zda nedošlo k porušení práva hospodářské soutěže.

Smlouva se stávajícím provozovatelem je uzavřena do konce letošního roku. Vedení města bude jednat o jejím prodloužení do doby, než bude znám nový provozovatel vodohospodářského majetku.