První soutěžící se začali scházet už před devátou hodinou ke skautskému domu.

Tady dostali instrukce a vyplnili přihlášku.

Soutěžit mohli ve čtyřech kategoriích a to do devíti let, od 10 - 13 let, od 14 - 17 let a od 18 výše. Na trase po celém Písku pro ně bylo připraveno 15 stanovišť. Otázky se lišily podle toho, zdabyly připravenypro dětské kategorie nebo pro starší.

Trasu si každý mohl určit sám a bylo jenom na něm, jak rychle ji projde. Svou roli hrál i čas i správnost odpovědí. Nejvzdálenějším stanovištěmbyl vojenský hřibitov, kterýbyl pro tuto příležitost otevřen.

Otázky se vztahovaly k historii vzniku ČR a k historii Písku samotného. Pro dětibyly připraveny hravější otázky. Jedno z kontrolních místbylo také na nádvoří Prácheňského muzea. Ten, kdo se chtěl dnes do muzea třeba po skončení hry podívat, měl snížené vstupné. Musel se ale prokázat soutěžní kartou.

Už v devět hodin ráno bylo odbaveno prvních dvanáct zájemců a stále přicházeli další. Hana Šmídová-Zobalová sebou přivedla nejen manžela, ale i kamarádku a neteře.

"Zúčastnila jsem se kdysi běhu po píseckých památkách, tak jsem si říkala, že to bude něco podobného," řekla. V tu dobu sama netušila, že se se svým týmem umístí na prvních místech.

Celkem se nakonec soutěže zúčastnilo 107 dětí i dospělých. Vyhlašování vítězů se uskutečnilo před pietním aktem na náměstí Míru před 16. hodinou. Hodnotné ceny předali účastníkům nejen skauti, ale poblahopřál jim i starosta Miroslav Sládek.

Setkání se zúčastnili nejen samotní soutěžící, ale i veřejnost, která přišla uctít památku legionářů a zavzpomínat k 91. výročí založení Československa.

Důvodem ke vzniku hry bylo zpopularizování oslav 28. října a spojení skautské činnosti s těmito oslavami.